Proto se řada z nich dopouští opakovaných přestupků. Odlehčit stávajícímu stavu by měla nová parkoviště i několik dopravních úprav.

„Asi jako v každém větším městě se i v Brodě situace stále zhoršuje. Momentálně udělujeme za špatné parkování desítky pokut týdně. Řidiči nejvíce porušují zákaz stání nebo zastavení,“ poznamenal velitel brodských strážníků Libor Kubiš.

Zoufalá snaha najít ve městě volné parkovací místo neminula několikrát ani Pavla Hladníka z Uherského Hradiště. „Snažím se vždy parkovat v centru. Kolikrát ale projíždím uličky a nemůžu najít volné místo. Přesto bych si v zákazu netroufl zastavit. Jsou ale takoví, kterým to očividně nedělá problémy,“ přemýšlel Hladník.

Nejvíce hříšníků se strážníků logicky objevuje v centru města. Ideální není ale ani parkování na brodských sídlištích, kde se oproti dřívějšku rapidně zvýšil počet aut v rodinách.

Problémovým lokalitám by mělo v nejbližších letech odlehčit několik nových parkovišť. „V současné době děláme parkoviště na sídlišti Olšava v Prostřední ulici, které ještě letos dokončíme. Na příští nebo nejbližší roky pak plánujeme posílení odstavných ploch na Mariánském náměstí naproti školy, na sídlišti Pod Vinohrady v ulici Hlavní,“ upřesnil brodský místostarosta Pavel Josefík, který s dalšími radními začátkem týdne otevřel nové patrové parkoviště v ulici U Žlebu pod hřbitovem.

Rozšířit parkovací místa a usměrnit dopravu chtějí i pracovníci brodského odboru dopravy. Ti se chystají na významné změny ve středu města. Některé ulice plánují zjednosměrnit.

„Jistě to bude ulice Moravská. Dále uvažujeme o ulicích Komenského, Široké a Seichertově. Úpravy se možná dočkají i ulice Přemysla Otakara II. a Hradišťská. Tam ale asi nepůjde o zjednosměrnění, protože to jsou hlavní přivaděče do města,“ zmínil vedoucí brodského odboru dopravy Jaroslav Prchlík.

Komplikaci ale představuje správce komunikací. Stále totiž spadají pod Ředitelství silnic Zlínského kraje. „S organizací už druhým rokem jednáme o převodu silnic na město. Než se domluvíme, nemůžeme dělat žádné úpravy,“ upozornil Prchlík. (mč)