„Nová fotbalová plocha bude dostupná jak pro fotbalový tým, tak pro žáky k tréninku. Hrozilo totiž, že nám krajský fotbalový svaz na stávající ploše pozastaví činnost kvůli špatnému terénu,“ vysvětlil starosta obce Vladimír Kráčalík. Zelenou plochu budou využívat navíc i žáci základní školy pro výuku tělocviku.

Podle starosty Kráčalíka měla radnice problém s nalezením vhodné roviny pro nové hřiště, protože obec s dvanácti sty obyvateli leží v kopcovitém terénu. „Předloni jsme proto srovnali terén v těsném sousedství starého hřiště a přemístili jsme tři a půl kubíku zeminy,“ popsal Kráčalík. Dělníci na fotbalovou plochu již navezli ornici a zatravnili ji. V současné době se celý sportovní areál oplocuje.

Děti i veřejnost by si na novém hřišti mohly zahrát poprvé fotbal na jaře příštího roku. Slavnostní otevření má újezdská radnice naplánované na měsíc červen při příležitosti oslav padesáti let fotbalu v obci.