„Aktuálně probíhají dokončovací práce v podobě umístění vodorovného a svislého dopravního značení, osazení dopravních značek, zaznačení přechodů pro chodce a jiné,“ přiblížil za investora akce, město Zlín, mluvčí Tomáš Melzer.

Podle něj probíhají stavební práce na rekonstrukci ulice Středová od podzimu 2018.

„Cílem je celková úprava uličního prostoru, jako je výměna asfaltového povrchu vozovky s umístěním středových ostrůvků, zvýšeným prahem v křižovatce, rekonstrukce chodníků nebo vybudováním cyklostezky,“ vyjmenoval Tomáš Melzer.

Náklady na kompletní rekonstrukci jsou podle informací zlínské radnice okolo 25 milionů korun, z toho část je financována z dotačního titulu a část hradí město Zlín.  Předpokládaný konec stavby je konec října 2019.