V září loňského roku uplynulo 125 let od založení obuvnického koncernu Baťa.

„Zakladatele do současnosti bohužel přenést nelze, my se však můžeme vydat za nimi. Podnikneme spolu cestu časem, abychom se stali svědky podnikatelského génia, průkopnických způsobů a poctivého řemesla. Budeme vyprávět příběh, který nás stále tolik překvapuje a inspiruje,“ říká k výstavě její autor Jiří Madzia.

DÁREK PRO TOMÁŠE BAŤU

Martin Pášma k tomu jménem zapůjčitele výstavního prostoru dodává: „Zlínský zámek v roce 2020 vedle výstavní řady své Galerie Václava Chada realizovat i další sérii výstav zaměřených především na fotografii. Jsme rádi, že začínáme právě touto, ve všech ohledech jedinečnou výstavou autentických stoletých fotografií z provozu firmy Baťa.“

Před sto lety, v roce 1919, si baťovští zaměstnanci připomněli čtvrt století od založení své firmy. Vedle článku, který na titulní straně vnitropodnikového časopisu Sdělení v září toho roku otiskli, nechal zhotovit personál firmy album 89 snímků jednotlivých skupin zaměstnanců.

Alba vznikla celkem dvě, přičemž převážná část snímků obou alb je shodná. První, větší z nich (o šířce 68 cm a výšce 48 cm v celokožené vazbě s 89 fotografiemi a popiskami) bylo darováno Tomáši Baťovi a dochovalo se ve fondech Státního okresního archivu Zlín.

Druhé album( o šířce 34 cm a výšce 24 cm s 69 fotografiemi bez popisků) zůstalo upomínkou zaměstnancům firmy. Přečkalo v soukromém vlastnictví všechny zvraty 20. století. Dnes je uloženo ve sbírkách baťovských artefaktů autora výstavy.

Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně vzácným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze.

Výstava je koncipována jako soubor devatenácti panelů velikosti 100 × 70 cm a jednoho panelu velikosti 70 × 72 cm, osmnácti obrazových a dvou textových. 

Obrazem zaznamenávají provozy firmy Baťa ve zlínské továrně a její zaměstnance. Doprovodným textem pak popisují činnosti, případně souvislosti výroby. Textové panely obsahují prohlášení zaměstnanců k výročí, navazující odpověď Tomáše Bati a popis situace firmy v kontextu doby.

Fotografie nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány. Výstavní celek má vlastní tištěný katalog, doprovodnou videoprezentaci, web a profily na sociálních sítích.

Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, Klubem Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně a městem Zlín. Výtěžek výstavy je určen na záchranu a výzkum artefaktů firmy a rodiny Baťových.