Absolventy připraví na odbornou činnost tvůrčího a badatelského charakteru například v akademické sféře, průmyslu, školství, nevládních organizacích, kulturních institucích či v servisní a poradenské činnosti. Sdělila to děkanka fakulty Jana Janíková.

O akreditaci tohoto oboru Fakulta multimediálních komunikací usilovala dlouhou dobu. Mezi uznávané profesionály a odborníky, kteří budou v tomto oboru vyučovat, patří například Pavel Škarka, Zdeno Kolesár, Michal Zeman či Ondrej Slivka.

„Specifický bude důraz na mezioborové přesahy při řešení úkolů. Tato spolupráce je specifikou oboru Multimédia a design s přesahy i do oblastí marketingu, komunikací a mediální prezentace a IT technologií,“ poznamenala Janíková.

V oboru se budou vyučovat například předměty Interpretace a kritika designu, Vizuální komunikace a vizuální gramotnost, Sémiotika vizuální komunikace či Média, umění, design. Mluvčí zlínské univerzity Andrea Kadlčíková řekla, že nový doktorský program bude otevřený od září letošního roku. „Určený je pro šest až osm studentů. Termín přijímacího řízení ještě není znám. Akreditaci k tomuto oboru fakulta získala teprve nedávno,“ doplnila.

Univerzita Tomáše Bati má nyní šest fakult. Kromě Fakulty multimediálních komunikací ještě Fakultu technologickou, managementu a ekonomiky, aplikované informatiky, humanitních studií a Fakultu logistiky a krizového řízení. V uplynulém akademickém roce měla přibližně 13 tisíc posluchačů.

Vyhrajte lístky na festival Ludkovická plečka

Vyhrajte 4 x 2 vstupenky na vyhlášený festival Ludkovická Plečka v Ludkovicích na Luhačovicku, který se koná 24. července.

Více informací o festivalu a soutěži zde!

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!