„Coby hosté se tu sešli rektoři z českých vysokých škol, ale také těch zahraničních. Dále pak zástupci akademické obce, hejtman Jiří Čunek či zlínský primátor,“ uvedl za UTB Jan Malý.

Inaugurace rektora se na UTB konala naposledy v roce 2007.

Vložením ruky na univerzitní žezlo rektor slíbil, že bude funkci vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a ku prospěchu akademické obce i vědy.

Rektorský talár má červenou barvu, zlaté lemování symbolizuje nejvyšší postavení na univerzitě.