„Coby hosté se tu sešli rektoři z českých vysokých škol, ale také těch zahraničních. Dále pak zástupci akademické obce, hejtman Jiří Čunek či zlínský primátor,“ uvedl za UTB Jan Malý.

Inaugurace rektora se na UTB konala naposledy v roce 2007.

Vložením ruky na univerzitní žezlo rektor slíbil, že bude funkci vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a ku prospěchu akademické obce i vědy.

Rektorský talár má červenou barvu, zlaté lemování symbolizuje nejvyšší postavení na univerzitě. 

Podnikatelem roku 2018 ve Zlínském kraji se stal  Čestmír Vančura.Na snímku zleva: Čestmír Vančura, spolumajitel a ředitel pro strategický rozvoj společnosti Kovárna VIVA a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2018 Zlínského kraje; Jiří Čunek, hejtman Z
Podnikatelem roku 2018 v kraji je Čestmír Vančura