Do kurzu Univerzity třetího věku se může přihlásit člověk, který není ekonomicky aktivní a pobírá starobní či invalidní důchod. „Podmínkou je pouze středoškolské vzdělání,“ uvedla mluvčí univerzity Andrea Kadlčíková. Za podání přihlášky neinkasuje škola žádný poplatek, studium si ale senior musí hradit sám. „Přijatí uchazeči zaplatí devět set korun za rok. Výjimku tvoří pouze cyklus výtvarného umění, ten stojí sedmnáct set ročně,“ dodala mluvčí.

Jedná se přitom o dvouleté studium členěné do čtyř semestrů. Na začátku jsou senioři imatrikulováni, na závěr obdrží osvědčení o absolvování univerzity. Výuku vedou kvalifikovaní akademičtí pracovníci zlínské vysoké školy. „Vybraná témata přednášejí i odborníci z jiných univerzit a z praxe,“ doplnila Kadlčíková. Přednášky se konají jednou za čtrnáct dní.

Oblíbené programy Výtvarná umění a Počítače v praxi vysoká škola otevře i letos. „Novinkou ve výtvarném kurzu je malování v ateliéru. Počítačové semináře pak studenty blíže uvedou do světa webových stránek, prezentací a fíglů s digitální fotografií,“ podotkla mluvčí.

Univerzita se snažila vyhovět potřebám a zájmům seniorů, kteří navrhovali možné způsoby pokračování nebo inovace studia. Otvírá proto v letošním roce i zcela nové kurzy. „Jedním z nich je například Zdravý člověk, zdravá výživa, zdravá planeta, který bude obsahovat přednášky i praktická cvičení z oblasti potravinářských technologií, ekologie a životního prostředí. Další studijní program nazvaný Archeologie a etnologie vyplynul ze snahy podpořit poznávání regionu,“ uvedla mluvčí Kadlčíková.

Seniorům, kteří již ukončili dvouletý kurz Počítače v praxi, je určena novinka Internet a informační média. A těm, kteří se zajímají o společenské vědy, nabízí Univerzita třetího věku cyklus Člověk a společnost.

Téměř osmdesátiletý Stanislav Zástěra ze Zlína o možnostech dalšího vzdělávání pro starší občany ví. Sám rád listuje odbornými časopisy, ale na studium už si ve svém věku netroufá. „Kdybych měl lepší paměť, bylo by to něco jiného. Myslím, že se jedná o dobrou věc. Starší se doma nenudí a dozvědí se něco nového,“ zhodnotil Zástěra.

Naopak Jan Pištěk z Uherského Hradiště o další vzdělávání absolutně nejeví zájem. „Vím o tom, ale nehodlám se více informovat,“ sdělil.