Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proto zrušil zadání zakázky v předpokládané hodnotě 63 milionů bez DPH včetně výběru vítěze, město musí také zaplatit 30.000 korun za náklady na řízení. ČTK to zjistila z elektronické databáze antimonopolního úřadu. Město se proti verdiktu neodvolalo.

Město podle ÚOHS porušilo zákon, když neprávem z tendru vyřadilo jednu z firem, zlínskou společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce (PSK). Firma podle města předložila příliš nízkou nabídku, která činila 58,6 milionu korun bez daně.

Město proto požádalo firmu o zdůvodnění této nízké ceny. Dokument, který firma jako odpověď městu poslala, ale podle názoru města nebylo možné považovat za odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Proto firmu z tendru vyřadila. PSK se ale posléze obrátily na antimonopolní úřad. ÚOHS dospěl k názoru, že Otrokovice nedodržely zákon, když ve své žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny blíže neurčily části nabídky, které jsou pro výši ceny podstatné. Město také podle ÚOHS v žádosti neuvedlo, v čem konkrétně spatřuje nereálnost nabídkové ceny.

„Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl v odůvodnění místopředseda ÚOHS Kamil Rudolecký. V tendru původně zvítězilo sdružení dvou firem, První otrokovické stavební a Pozemního stavitelství Zlín.

Součástí zakázky byla podle jejího zadání výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem místo dosavadního škvárového hřiště, výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem na dosavadní travnaté ploše a také demolice dosavadních šaten a stavba nových.