„Rozhodnutí ÚOHS je pro nás velmi překvapivé, protože rozhodl na základě námitky dopravce BusLine LK, s. r. o, který se neúčastnil výběrového řízení na zajištění linkové autobusové dopravy ve Zlínském kraji a tuto námitku navíc podal hodinu před vypršením soutěžní lhůty. Můžeme se tak jen domnívat, zda tento krok nebyl účelový,“ okomentoval rozhodnutí úřadu Pavel Botek, náměstek hejtmana pro dopravu s tím, že v tuto chvíli nezbývá Zlínskému kraji nic jiného, než připravit přechodné řešení, které bude trvat od 15. prosince 2019 minimálně do září 2020.

„Nejpravděpodobnější formou bude jednací řízení bez uveřejnění, kdy už v první dekádě května s autobusovými dopravci proběhnou první předběžné tržní konzultace,“ informoval dále náměstek Botek a dodal: „Zároveň tuto situaci musíme řešit i s železničními dopravci, neboť s těmi už máme podepsány smlouvy na služby v železniční regionální dopravě, která je úzce provázána s autobusovou dopravou,“ vysvětlil Pavel Botek.

Cestujících se tento krok dotkne zejména v tom, že od 15. prosince letošního roku nebude zahájena plnohodnotná integrovaná doprava ve Zlínském kraji a rovněž bude muset kraj slevit v tomto přechodném období ze standardů kvality autobusů.

„S největší pravděpodobností dojde také i k redukci spojů v železniční i autobusové dopravě, připravených podle nových jízdních řádů. Předpokládáme, že přechodné období bude trvat do prosince 2020, nejdéle však do podepsání smluv vzešlých z nového výběrového řízení,“ uzavřel Pavel Botek.

Podle něj se nyní o dalším postupu bude jednat v radě kraje, pravděpodobně bude podán rozklad. Na podání rozkladu k předsedovi antimonopolního úřadu má kraj 15 dní (počítáno od 26. dubna).

Vítězové soutěží ve Zlínském kraji

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast UH – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast KM – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí – Transdev Morava s.r.o. a TQM holding s.r.o.

Oblast Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.