„Zmíněné prostory jsme vytipovali po domluvě s řediteli našich příspěvkových organizací. Jde především o internáty a domovy mládeže, které provozují střední školy,“ informoval hejtman Radim Holiš s tím, že vymezení těchto prostor bude podkladem pro uplatnění nároku na kompenzační příspěvek na ubytování od státu.

Ředitelé příspěvkových organizací budou pravidelně informovat kraj prostřednictvím oddělení pro zvláštní úkoly o obsazenosti a využití vyčleněných prostor tak, aby měl vždy aktuální informace o jejich vytíženosti.

V neděli 27. března přijal Zlínský kraj na základě požadavku Národního asistenčního centra pomoci Ukrajině (NACPU) 27 uprchlíků z Jihomoravského kraje. Krajské asistenční centrum ve Zlíně jim zjistilo ubytování ve Valašských Kloboukách.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Zlíně
Jsem ráda, že jsem pomohla, říká o ubytování uprchlíků dobrovolnice z Fryštáku

Lůžka na Velehradě

Pro uprchlíky je třeba zajistit nejen nouzové ubytovací prostory, ale také posílit kapacity sociálních a krizových služeb.

„Proto jsme na Radě Zlínského kraje rozhodli o zřízení až 24 nových lůžek v objektu Velehrad – Salašská pro osoby seniorského věku, které přijdou do Zlínského kraje z válkou zasažené Ukrajiny a jejich stav se v průběhu cesty či pobytu tady zhorší natolik, že budou potřebovat pobytovou sociální péči,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Nová lůžka vzniknou v aktuálně nevyužívaných prostorách objektu, kde byla v roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření dočasně provozována odlehčovací služba v pobytové formě. Tyto prostory byly v roce 2020 upraveny a nyní je možné je opět dočasně využít. Spuštění služby se předpokládá nejdříve od 1. května, s trváním do konce letošního roku. Poskytovatelem služby bude příspěvková organizace Zlínského kraje Sociální služby Uherské Hradiště, které je v současné době objekt ve Velehradě svěřen k hospodaření.

Ilustrační foto
Rozhodnutí opustit rodinu bylo strašně těžké, říká mladá Ukrajinka

Děti bez rodičů ve Zlíně

Velkou část uprchlíků z Ukrajiny tvoří děti. Mohou mezi nimi být i ty bez doprovodu dospělých. Dočasný pobyt dětem do věku 18 let, o které se momentálně nemůže postarat vlastní rodina, zajišťuje ve Zlínském kraji jediné takové zařízení, a to Dětské centrum Zlín sídlící v Čiperově vile.

„Abychom předešli tomu, že ve Zlínském kraji nebude možné zajistit dočasnou krizovou pomoc opuštěným dětem z Ukrajiny, rozhodli jsme o navýšení kapacity tohoto zařízení až o 12 lůžek, to znamená celkově až na 23 lůžek,“ sdělila Hana Ančincová.

Ilustrační foto
Zlín vyčlenil uprchlíkům z Ukrajiny dočasné byty. Jaké jsou podmínky?

Do půlnoci 28. března bylo v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině registrováno celkem 6739 uprchlíků.

Do asistenčního centra v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně si přichází vyřídit potřebné doklady ve všední dny mezi 150 – 200 lidmi, o víkendu pak 100 – 150 lidí.