VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Úřad kraje není přetížený byrokracií

Zlínský kraj - Úřad Zlínského kraje není přetížený nadměrnou byrokracií, počet zaměstnanců je stabilizován a snižování tohoto stavu neplánujeme. V rozhovoru pro Zlínský deník to tvrdí současný hejtman Stanislav Mišák, který jde do krajských voleb jako lídr ČSSD.

8.10.2012
SDÍLEJ:

Stanislav MišákFoto: DENÍK/Filip Mach

Co uděláte pro to, aby do holešovské zóny vstoupili investoři?

Je potřeba nepodléhat panice ani mediálním tlakům. Je třeba být trpělivý. Kritériem nesmí být rychlost obsazování, ale kvalita a různorodost podnikatelských záměrů. Jedině tak vznikne stabilní prostředí.

Jak zařídíte, aby se zvýšila zaměstnanost v obcích, které dlouhodobě bojují s velkým počtem lidí bez práce?

V každé obci jsou jiné základy, na kterých se dá smysluplně stavět. Univerzální recept neexistuje. V obecné rovině lze plošně podporovat místní zemědělce či oblast cestovního ruchu, v průmyslu je to podpora inovačního prostředí, organizování oborových klastrů, podpora rekultivace opuštěných nebo málo využívaných areálů.

Co je podle vás největší překážka komplikující podnikání ve Zlínském kraji a jak ji hodláte odstranit?

Momentálně největší překážkou je ekonomická recese. K jejímu odstranění lze z pohledu kraje alespoň částečně přispět tím, že se nebudeme bát investovat.

Jakou formou hodláte vypsat krajské veřejné zakázky, abyste podpořili podnikatele v regionu?

Jediná správná forma je ta, která je v souladu se zákonem o veřejné zakázce.

Představte si, že byste přišel o práci. Dokázal byste vyžít ze sedmitisícové podpory?

Musel bych, i když máte pravdu, není to nic moc. Ale mám výhodu v tom, že moje děti jsou již soběstačné. Navíc by rodinnému rozpočtu významně odlehčilo vlastní hospodářství na Valašsku. I nyní například chovám ovce.

Jakou byste si vybral rekvalifikaci?

Žádnou. Jako veterinář se kdykoliv uživím.

Co uděláte pro to, aby se v pohraničí snížila kriminalita?

S krajským ředitelstvím policie usiluji o to, aby nedocházelo ke snižování počtu policistů a rušení obvodních oddělení. Zatím se podařilo zřídit služebnu PČR ve Strání--Květné.

Lze udělat něco, aby se ve Zlíně snížily ceny nemovitostí i služeb? Přece jen jsou jedny z nejvyšších v ČR. Příjmy obyvatel jim přitom neodpovídají.

Je to otázka nabídky a poptávky. Je-li poptávka vyšší, jsou i vyšší ceny. Dokud budou kupující ochotni zaplatit, dotud budou prodávající tuto cenu chtít.

Pokud by EU zastavila dotace pro ČR, tedy i pro kraj, jak byste bez nich zajistili rozvoj regionu?

Došlo by ke zpomalení, ale rozvoj kraje nelze stavět jen na dotacích.

Jak zvýšíte počet míst v domovech důchodců?

Jen výstavbou nových. Pokud se nezmění zákony v sociální oblasti, počty míst v domovech důchodců lze navyšovat jen těžce. Preferuji, aby občané mohli zůstat v rámci rodiny, pokud se o ně bude schopná postarat a pokud nebudou vyžadovat odbornou a specializovanou péči.

Plánujete snížit počet úředníků na krajském úřadě a zjednodušit současnou byrokracii?

Úřad Zlínského kraje není přetížen nadměrnou byrokracií, počet zaměstnanců je stabilizován a snižování tohoto stavu neplánujeme. Současná struktura odpovídá rozsahu kompetencí a agend, které krajský úřad vykonává jak v působnosti přenesené, kdy funguje coby „prodloužená ruka státu", tak i v působnosti samostatné.

Mnoha obyvatelům je funkce hejtmana vzdálená. Co uděláte pro to, abyste se jim v případě zvolení přiblížil a přesně věděli, co máte na starost?

Podle počtu občanů, kteří se na mě v průběhu čtyř let obrátili o radu nebo pomoc, si myslím, že těch, kteří vědí, co tato funkce obnáší, je dost. Zdá se tedy, že způsob, který kraj zvolil k informování občanů, je dostatečný. Hejtman je vnímán i jako jakýsi ombudsman. Ze zákona ovšem hejtman zastupuje kraj navenek, ale rozhoduje se kolektivně v radě a zastupitelstvu.

Jak přimějete obyvatele, aby šli k volbám?

Nikoho nemůžete přimět, pokud sám nechce. Věřím však, že svého práva využijí a volit půjdou. Jinak volí i toho, koho by nechtěli.

Co uděláte pro to, aby…

a) byla dokončena druhá část otrokovického obchvatu?

Zlínský kraj vyvíjí tlak na Ředitelství silnic a dálnic ČR, tedy na státní organizaci, která je investorem této stavby, potažmo na ministerstvo dopravy, aby se co nejdříve vyřešily majetkoprávní záležitosti. Naším cílem je, aby se nejpozději během následujících dvou let mohlo začít stavět.

b) přišla na pořad dne neustále odkládaná stavba obchvatu Kunovic, a začala se tak konečně řešit katastrofální dopravní situace při průjezdu městem?

I tady tlačíme společně s městem Kunovice na investora ŘSD, který tuto stavbu připravuje. Problémem jsou peníze.

c) byla dostavěna silnice 1/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím?

Je zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí a pokračuje příprava projektové dokumentace k realizaci stavby.

Jaké řešení podporujete v případě diskutované silniční křižovatky u Bezměrova, na které zemřelo během loňského roku při nehodách hned několik řidičů?

Iniciovali jsme jednání s ŘSD. Už v příštím roce by se zde měla začít stavět kruhová křižovatka.

Jak zajistíte, aby i do malých obcí jezdilo více spojů? Lze se domluvit třeba se slovenskými dopravci?

Zlínský kraj ze svého rozpočtu doplácí dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty. Do autobusové dopravy jsme v letošním roce uvolnili přes 310 milionů korun, do železniční dopravy přes 262 milionů. Kromě těchto peněz ještě přerozdělujeme částku ze státního rozpočtu přesahující 90 milionů.

Pokud se týká eventuálního uzavírání smluv se slovenskými dopravci, prozatím je tato možnost spíše věcí budoucnosti. Prozatím máme uzavřeny smlouvy s dopravci českými.

Co uděláte pro to, aby byl sjízdný Syrákov také v zimě při sněhových kalamitách?

Příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje má na Syrákov nasazené traktory a těžkou techniku, pokud je však náhlý a velký příval sněhu, nelze zabránit tomu, že se tento úsek stává v určitých chvílích nesjízdný.

Co uděláte pro to, aby z krajských nemocnic neodcházel personál do jiných zdravotnických zařízení?

Snahou naší i vedení nemocnic je mít kvalitní a odborně zdatný personál. Přirozená fluktuace se však nevyhýbá ani lékařům. Nejsou to jen odchody, ale i příchody, a to kvalitních odborníků se získanou specializací. Nemocnice se podílí i na vzdělávání mladých lékařů, kteří budou zárukou vysoké odbornosti v dalších letech.

Zajistíte, aby byla alespoň v krajském městě nepřetržitá zubní pohotovost?

Zubaři jsou téměř ve sto procentech privátními lékaři. Najít tak lékaře ochotné střídat se v nepřetržité lékařské pohotovostní službě je hodně složité, ne-li nemožné. Česká stomatologická komora má názor, že nepřetržitá pohotovost by sloužila převážně těm, kteří zanedbávají preventivní prohlídky.

Co uděláte pro zachování všech současných porodnic ve Zlínském kraji?

V současné době všechny naše porodnice splňují pojišťovnami deklarovaný počet minimálně 500 porodů za rok, tedy žádné rušení porodnic nepředpokládáme. Někdy pojišťovny zapomínají říct, kde mají zabezpečenou takovou kapacitu pro porody, aby zrušenou porodnici bez problémů zvládla. V našem kraji je síť porodnic vyhovující.

Jak zajistíte vylepšení technického vybavení v krajské nemocnici?

Rozvoji technického vybavení se v nemocnicích věnuje velká pozornost. V kraji máme dvě magnetické rezonance, tři angiolinky, každá má CT přístroj, ve dvou jsou kvalitně vybavená pracoviště nukleární medicíny. Obnovují se vybavení hemodialýzy a stanic JIP, nově vznikla kvalitně technicky vybavená dvě oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Kraj jako zakladatel nemocnic spoluzajistí přístrojové vybavení Iktových center zabývajících se léčbou náhlých mozkových příhod v Krajské nemocnici Tomáše Bati a Uherskohradišťské nemocnici.

Jak zvýšíte počet stanovišť zdravotnické záchranné služby?

Zlínský kraj dlouhodobě dbá o to, aby se síť výjezdových stanovišť nejen zkvalitňovala, ale i rozšiřovala. Záchranná služba je organizací zřízenou Zlínským krajem, který se podílí na jejím financování příspěvkem na provoz ve výši kolem 160 milionů korun ročně. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má v současnosti třináct výjezdových stanovišť.

Plán plošného pokrytí výjezdovými stanovišti počítá ještě s postupným dovybudováním stanovišť v okrajových částech kraje. Připravují se Morkovice-Slížany, Rožnov pod Radhoštěm a stanoviště v jihovýchodní části kraje s pokrytím příhraničního území v okolí Strání.

Za poslední čtyři roky se nově vybudovala stanoviště v Bystřici pod Hostýnem, Valašském Meziříčí, Uherském Brodě a Uherském Hradišti. Rozšiřují se ve Vsetíně a Slavičíně, nově se vybuduje v Karolince.

Zajistíte v kraji stálou leteckou záchrannou službu?

Provozovatele letecké záchranné služby na základě smlouvy hradí Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Dlouhodobě se snažíme o to, aby i náš kraj měl vlastní základnu letecké záchranné služby, ministerstvo však svoje smluvní vztahy do roku 2016 odmítá přehodnotit. Stav, kdy LZS v našem kraji zabezpečují tři okolní kraje, nás v žádném případě neuspokojuje.

Hustší síť pozemních výjezdových stanovišť však poskytování akutní přednemocniční péče našim obyvatelům zabezpečuje.

Které školy zřizované krajem by se měly sloučit?

Kraj snížil počet svých školských organizací za poslední čtyři roky ze 116 na 102, tedy o čtrnáct. Z toho počet středních škol zřizovaných krajem se snížil o osm, konkrétně z 56 na současných 48. Žádná konkrétní sloučení v tuto chvíli projednávána nejsou.

Jaké by měly vzniknout nové obory a které by se měly omezit?

V kraji je vzdělávací nabídka dostatečná, struktura oborů je průběžně sledována a upravována podle aktuálních potřeb. Kraj dává především jasně najevo, že podporuje řemesla a odborné vzdělávání. Odborné, zejména technické vzdělávání kraj propaguje. Ale i finančně podporuje žáky oborů zařazených do systému „Podpory řemesel v odborném školství" jde o obory převážně z oblasti strojírenství a stavebnictví, které jsou potřebné pro trh práce. Bude se to týkat ovšem i některých zemědělských oborů.

Co uděláte pro to, aby neodcházeli čerství vysokoškoláci z regionu například do Prahy?

Pro vysokoškoláky musí mít region dostatečnou nabídku zajímavého pracovního uplatnění. U této otázky ale jde o soubor mnoha faktorů většinou mimo oblast školství.

Máte plán, jak zaměstnancům v krajem zřizovaných školách zvýšit platy?

Platy pracovníků ve školství jsou financovány státem, a to u škol všech zřizovatelů, nejen u krajských. Úroveň platů zaměstnanců ve školství je tedy věcí státu. Přesto Zlínský kraj uvolnil v letošním roce ze svého rozpočtu více než pět milionů 300 tisíc korun na dofinancování platů zaměstnanců svých škol. Systémové kroky ale nemůže činit kraj.

Co vás napadne jako první, když se řekne a) Slovácko, b) Haná, c) Valašsko, d) Zlínsko?

Slovácko - slovácký temperament. Haná - hanácká rozvážnost. Valašsko - valašská pracovitost. Zlínsko - zlínská podnikavost.

Co nebo kdo podle vás nejvíce vystihuje Zlínský kraj?

Rozmanitost, pestrost a pracovití i přátelští lidé.

Autor: Jarmila Kuncová

8.10.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Den zdraví ve zdravé škole
21

Bulgur, kuskus, nebo čočkový salát: běžná jídla na základní škole

Žena je psychicky nemocná.

Hledá se Naděžda Skácelová

AKTUALIZOVÁNO

To jsou oni! Poslanci, kteří budou hájit zájmy Zlínského kraje

Profily poslanců zvolených ve Zlínském kraji  

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Chceme se omluvit fanouškům. Bylo to hrozné, říká Bačo.

Fotbalistům Zlína to proti Mladé Boleslavi před domácím publikem vůbec nejde.

Lidovec Benešík: Česku je to jedno. Slovák či Japonec

„Česká republika je maximálně tolerantní země. Když se podíváte na to, že volby vyhráli ekonomičtí migranti, tak jednoznačně můžeme EU říct, že nejsme žádní xenofobové. U nás je to jedno: Slovák nebo Japonec,“ sdělil Ondřej Benešík jediný lidovecký poslanec z našeho kraje.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT