Podle primáře traumatologického oddělení zlínské nemocnice Marcela Guřana lze dětské úrazy rozdělit do několika skupin. Jednu z nich tvoří úrazy ve škole, kterých není mnoho. Naopak nejpočetnější jsou podle Guřana úrazy způsobené při aktivitách ve volném čase. „Nejčastěji se jedná o pohmožděniny a zlomeniny,“ vypozoroval primář.

Mnohým by se podle něj dalo předejít, kdyby rodiče věděli, kde si jejich potomci ve volném čase hrají. „Často to bývá blízko cest nebo parkovišť, kde se děti snadno dostanou do nebezpečných situací,“ doplnil.

Do další skupiny patří děti, které se zraní v důsledku nedostatečného dozoru doma nebo jim poranění způsobí dokonce sami rodiče. „Jedná se třeba o opaření dětí kávou, čajem nebo o zranění způsobené pádem batolete ze stolu při přebalování,“ upřesnil Guřan.

Početné zastoupení mají podle něho také úrazy ze sportu, kdy děti končí v ambulancích hlavně se zlomeninami horních a dolních končetin. „Jako preventivní opatření by přitom stačilo používání přileb, chráničů a dalších ochranných pomůcek,“ zdůraznil primář.

Dodal, že lékaři ošetřují i nemálo vážných úrazů dětí, které byly účastníky dopravních nehod. V ambulancích traumatologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ošetří lékaři ročně na pohotovosti přes tři tisíce dětí s různými úrazy. Za letošních pět měsíců to zatím bylo 1365 nezletilých.

(gad)