Ve Vsetíně má trvalý pobyt na radnici čtyři sta dvacet obyvatelů města. Někteří nemají kde bydlet. Skutečných bezdomovců je ale málo.

„Lidé u nás získají adresu například poté, co jim zruší po rozvodu bývalý partner trvalé bydliště. Nebo když ho zruší rodiče dětem, které se odstěhovaly, ale nevyřídily si trvalý pobyt v jiném místě třeba proto, že žijí v podnájmu a nedostali souhlas majitele,“ vysvětlila mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová.

V těchto případech je podle zákona o evidenci obyvatel trvalým pobytem místo ohlašovny. Tedy městský úřad.

Pro někoho může být dokonce výhodné mít trvalé bydliště na radnici, kde není v podstatě dostižitelný a kde ho nelze vypátrat. V takových případech je zřejmé, že úřední adresa je pro dotyčné pouze úkrytem. Například před exekutory.

Ve skutečnosti mohou být tito lidé kdekoliv, poštu si v drtivé většině případů nepřebírají. Sice musejí doložit, že nemají kde bydlet, ale to se dá vždy obejít. „Tyto případy se nedají téměř dokázat,“ řekla Stejskalová.

Poštu si podle ní nevyzvedala většina lidí. Zásilky se na městských úřadech hromadily. Ve Vsetíně ale před časem využili nabídku pošty, že bude tuto službu lidem s úřední adresou poskytovat. A to zdarma. „Teď si lidé s úřední adresou chodí na poštu,“ vylíčila Stejskalová.

Na rožnovské radnici má trvalé bydliště zhruba dvě stě devadesát lidí. „Získali ji tak, že jim byl na návrh oprávněných osob zrušen údaj o místu trvalého pobytu,“ vysvětlila vedoucí odboru kanceláře starosty rožnovské radnice Božena Kořenková.

O případu, že by se někdo pomocí úřední adresy ukrýval před exekutory, policií, soudy nebo finančními úřady tam ale nevědí.

„Není možnost, jak to zjistit, lidé nám tohle samozřejmě neřeknou a policie nebo exekutorské firmy se shánějí po adresátech, ti s námi vůbec nekomunikují,“ vysvětlila Kořenková.

Také v Rožnově si chodí lidé s úřední adresou pro zásilky na poštu. „Je to úleva, protože dříve se nám dopisy hromadily, protože si je vyzvedávalo jen procento lidí,“ popsala vedoucí.

Ve Valašském Meziříčí má trvalý pobyt na městském úřadě tři sta dvacet pět lidí. „Nejsou to jen sociálně slabí obyvatelé města, jsou to také vysokoškolsky vzdělaní lidé,“ sdělil mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.

Podle něj je pravdou, že někteří lidé se domnívají, že úřední adresa je ochrání před policií nebo exekutory. Úředníci ale tohle nesledují. Není to ani v jejich moci.

„Pokud například exekutoři zjistí, že je někdo takový hlášen k trvalému pobytu na úřední adrese, zajímají se o něj a provádějí šetření na adrese předchozí, ne u nás,“ vysvětlil Beneš.

Od dubna loňského roku si lidé na základě dohody radnice s poštou na městský úřad pro zásilky nedocházejí.

Člověk s úřední adresou může požádat o zřízení služby odnáška zásilek. „Pošta pak jeho dopisy nedoručuje na adresu uvedenou na zásilce, ale nechává je po dobu odběrní lhůty uloženy na poště a dodá je adresátovi na přepážce,“ popsal Beneš. Tato služba je bezplatná a k jejímu zřízení postačí vyplnění žádosti a předložení platného průkazu o totožnosti. Další možností je zřízení P. O. Boxu. Tato služba je ale zpoplatněna.