STK upozorňuje oddíly, že provedla kontrolu povinných registrací do FAČR a zjistila, že do dne 26. 7. 2012, nejsou zaregistrované tyto oddíly – Divnice, Drnovice, Jestřabí, Návojná, Smolina, Tichov. Žádáme odpovědné pracovníky těchto oddílů, aby kontaktovali „horkou linku FAČR" tel.: 233029233 nebo e-mail: členství@fotbal.cz s dotazem ohledně své registrace.

STK oznamuje oddílům, že Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2012/2013 bude k odebrání na sekretariátu OFS dle objednávek od úterý 31. 7. 2012. Tímto žádáme všechny oddíly, aby tak učinily co nejdříve.

Kontrolu soupisek pro podzimní část soutěžního ročníku 2012/2013 bude STK provádět ve čtvrtek 2. 8. 2012 v době od 14:30 do 15:30 hodin a následně ještě ve čtvrtek 9. 8. 2012 ve stejnou dobu. STK upozorňuje oddíly, že ke kontrole jsou povinny předložit i registrační průkazy hráčů uvedených na soupisce. Povinnost předkládání registračních průkazů se vztahuje na oddíly, jejichž „A" mužstva hrají okresní soutěže. Formulář soupisek naleznete na internetových stránkách OFS Zlín s možností jeho stažení.

STK upozorňuje oddíly, že termín vetace rozhodčího je pro podzimní část soutěže stanovena do 31. 7. 2012. Dle čl. 18/ Rozpisu soutěží může oddíl vetovat maximálně jednoho rozhodčího.

V termínu 31.8 – 2. 9. 2012 se koná Barum rally. V těchto termínech STK vyhoví bezplatně změnám v termínech utkání v místech, kde bude rally probíhat. Nutná dohoda oddílů. Žádost musí obsahovat poznámku, že se jedná o změnu z důvodu konání Barum rally. 6. Seznam schválených hřišť, včetně schválených náhradních hřišť oddílů byl rozeslán elektronickou poštou všem oddílům. Tento seznam je zanesen do Rozpisu soutěží 2012/2013.

OPM – utkání 2. kola Sehradice – Vysoké Pole se hraje v neděli 19. 8. 2012 v 16,30 hod. na hřišti v Sehradicích. Oddíl Sehradice zašle o této změně soupeři hlášenku.

III.A – utkání 2. Kola Všemina – Mysločovice „A" se hraje v sobotu 18. 8. 2012 v 10,15 hod. na hřišti ve Všemině. Oddíl Všemina zašle o této změně soupeři hlášenku.

III.A – utkání 3. kola Tečovice „B" – Mladcová „B" se hraje v sobotu 25. 8. 2012 v 16,30 hod. na hřišti v Tečovicích. Oddíl Tečovice zašle o této změně soupeři hlášenku.

III.B – utkání 1. kola Štítná n/Vl. „B" – Vlachovice „B" se hraje v neděli 12. 8. 2012 v 10 hod. na hřišti ve Štítné n/Vl. Oddíl Štítná n/Vl. zašle o této změně soupeři hlášenku.

III.B – utkání 3. kola Slopné – Rokytnice se hraje v sobotu 25. 8. 2012 v 16:30 hod. na hřišti ve Slopném. Oddíl Slopné zašle o této změně soupeři hlášenku.

IV.A – utkání 1. kola FC Vizovice – Paseky „B" se hraje v sobotu 11. 8. 2012 v 16:30 hod. na hřišti na Pasekách. Změna pořadatelství. Dohoda oddílů.

IV.A – utkání 1. kola Dobrkovice – Kudlov se hraje v neděli 12. 8. 2012 v 16:30 hod. na hřišti v Dobrkovicích. Dohoda oddílů.

IV.B – utkání 1. kola Neubuz – Lutonina se hraje v úterý 28. 9. 2012 v 15:30 hod. na hřišti v Neubuzi. Dohoda oddílů.

IV.B – utkání 9. kola Lužkovice „B" – Lutonina se hraje v neděli 7. 10. 2012 v 15 hod. na hřišti v Lužkovicích. Oddíl Lužkovice zašle o této změně soupeři hlášenku.

OPDB – dodatečně zařazeno družstvo dorostu Kostelec na volné losovací číslo 7. Hrací den neděle 2,5 hod. před ÚZM.

OPŽ – utkání 3. kola Mladcová – Spytihněv se hraje v neděli 9. 9. 2012 v 10 hod. na hřišti na Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.

OSDŽ – dodatečně zařazeno družstvo žáků Mirošov na volné losovací číslo 2. Hrací den neděle v 10:30 hod.

STK bere na vědomí pořádání turnaje v Rokytnici v sobotu 21. 7. 2012 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje na Kudlově v sobotu 28. 7. 2012 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje ve Slopném v neděli 5. 8. 2012 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje na Kašavě v neděli 5. 8. 2012 dle předložených propozic.

Zpráva KR ze dne 25. 7. 2012:

1. V sobotu 11. 8. 2012 se koná na interhotelu Moskva ve Zlíně (2. podlaží vlevo) seminář rozhodčích a delegátů OFS Zlín. Zahájení v 9 hod., prezence od 8:30 hod. Účast povinná.