U obilovin se letošní výnos pohybuje na úrovni 5,54 tun na hektar, což je o devět procent méně než loni.

„Úroda byla průměrná jak kvalitativně tak kvantitativně,“ potvrdil Jindřich Václavek, jednatel ze společnosti Zemet Tečovice.

Ve Zlínském kraji byly obiloviny nasety na ploše o výměře 49 863 hektarů, řepka se sklízela z výměry 12 207 hektarů. Výnosy z obilovin se letos zvýšily u pšenice ozimé a jarní, rovněž u ozimého i jarního ječmene. Naopak méně tun sklidili zemědělci z hektaru ovsa, žita a tritikale. O několik desítek kilogramů je v tomto roce ve Zlínském kraji vyšší výnosnost řepky olejné, přičemž nejvíce se dařilo této plodině na Kroměřížsku.

Například na Zlínsku celkový výnos u obilovin představoval 5,02 tun na hektar, tedy o tři sta kilogramů méně než vloni. „Horší výnosy letos vykazovaly jařiny. Důvodem byl deficit srážek v jarních měsících v jehož důsledku jarní obiloviny špatně scházely a odnožovaly, “ sdělila Pavla Holubová z Agentury pro zemědělství a venkov Zlín. Dodala, že v některých oblastech pak přívalové deště naopak způsobily podmáčení půdy.

Vyšší výnosnost než v loňském roce pak zaznamenali zemědělci u ječmene ozimého, ovsa a tritikale.

„Řepka olejná byla zaseta zhruba na srovnatelné ploše jako vloni, výnosy však byly asi o devět procent vyšší,“ doplnila Pavla Holubová.

Pěstitelé se ale nyní potýkají s nízkými výkupními cenami plodin. Velký propad cen potvrdil před časem i vedoucí zemědělského střediska Lukromu plus v Tlumačově na Otrokovicku Petr Dočkal. „Výkupní ceny se letos dostaly na úroveň srovnatelnou z cenami zhruba tak před deseti lety. Ten pokles je opravdu významný,“ sdělil Dočkal.

Výkupní ceny trápí i jednatele společnosti Zemet Tečovice Jindřicha Václavka. „Ceny, za jaké se vykupují obiloviny letos, jsou podobné jako za socialismu někdy před dvaceti lety. Přitom náklady jsou dnes úplně jinde,“ řekl Václavek a dodal, že za tunu krmné obiloviny dostanou zemědělci asi dva tisíce korun, za potravinářské obiloviny o pětistovku více.

Hana Trčková