Cenu přitom obrželo pouhých 42 objektů z celé Evropy a z toho jediné dva z České republiky.

Opravy po kouskách

Ocenění v projektu Výjimečná hliněná architektura v Evropě 2011 je pro starostu Kaňovic Jiřího Mikela velmi překvapivé a radostné zároveň. „Objekt jsme odkoupili v roce 2005 a od té doby se na něm čas od času vždy něco opraví, když jsou peníze,“ přiblížil Mikel.

Kaňovice přitom podle jeho slov k přihlášce přišly trochu jako slepý k houslím.

„Architektka Zuzana Syrová z Brna, která objekty do programu v České republice vybírala, mi psala, že bychom se také mohli zapojit. Vypsali jsme společně nějaký formulář a poslali ho do Francie,“ objasnil starosta, který tehdy pokus považoval za naprosto marný.

V září se ovšem ukázalo, že historická budova hodnoticí komisi v Marseille, kterou jmenoval Mezinárodní vědecký výbor pro odkaz hliněné architektury ICOMOS, zaujala. „Kaňovice byly oceněny v kategorii II. Hodnotila se relevance zásahu, tedy respektování charakteru stavby a přiblížení k původnímu konceptu, dále archeologický, historický a architektonický význam, technické zvládnutí hliněné stavby a příhodnost nového využití stavby s ohledem na původní charakter,“ přiblížili vyhlašovatelé akce.

Starosta si od ocenění slibuje zviditelnění nejen obce, ale i širší oblasti. „Věřím, že takto dáme zase o něco lépe vědět o mikroregionu Luhačovské Zálesí a celkově i o Zlínském kraji,“ těší Mikela.

Stodola pro akce

Do budoucna podle něj obec plánuje doopravit u usedlosti nádvoří a vybudovat novou přilehlou stodolu. „Mohla by být ideálním místem pro naše historické předměty a hodila by se i při mnoha akcích, které tady pořádáme,“ věří.

Hrabinova usedlost se skládá z obytného domu, stájí, malého sklepa a dvoupatrové sýpky. Statek a sýpka byly postaveny na konci 18. století, stáje byly v 19. století přestavěny. Všechny části jsou z vepřovicových cihel. Dřevěný strop je pokryt ochrannou vrstvou hlíny. Zdi jsou potaženy hliněnou omítkou a vybíleny vápnem. Modrý pruh, tzv. podrovnávka charakteristická pro slovácký region, tvoří lem u základů zdí.

O této stavbě jsme psali již dříve: Ze starobylé kaňovické usedlosti má být skanzen