Po „narovnaném úseku“ projeli ve čtvrtek 1. října první řidiči.

„Oficiální zprovoznění plánujeme na úterý 6. října, nicméně ve čtvrtek už dělníci odstranili bariéry a umožnili tak, s měsíčním předstihem zahájení provozu po rekonstruovaném úseku,“ informoval starosta Březolup Petr Kukla.

Opravy úseku měly, podle iniciátorů stavby – Ředitelství silnic Zlínského kraje, zásadní charakter. Celý úsek o délce téměř dva kilometry, byl směrově i výškově upraven. V délce asi 500 metrů vzniklo zcela nové silniční těleso v nové trase.

Náklady na tuto stavbu dosáhly téměř 80 milionů korun.