Úplná uzavírka na silnici, kterou motoristé využívají jako jednu z hlavních spojnic mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, je zatím stanovena na termín od 8. června do 30. října pouze jako jednosměrná pro směr od Bílovic do Březolup. Vozidla budou muset v Bílovicích odbočit na objízdnou trasu přes Nedachlebice po silnicích III. třídy do Březolup.

V opačném směru od Zlína na Uherské Hradiště se zatím bude jezdit po současné silnici II/497. Provoz zde bude operativně usměrňován s ohledem na probíhající stavební činnost dopravním značením. V Bílovicích zůstane obousměrný provoz zachován až do konce obce u areálu bývalého zemědělského družstva, takže dopravní přístupnost zastavěné části Bílovic nebude přerušena. Také v Březolupech bude možno přijíždět i obousměrně odjíždět od obytných zón až po okraj obce. Pravděpodobně největší komplikace způsobí motoristům v době od 20. července. do 15. září úplná obousměrná uzavírka této silnice. Doprava bude převedena na objízdnou trasu přes Nedachlebice, a to v obou směrech.

Tato úplná uzavírka bude nezbytná při stavbě nového silničního tělesa, propustků a při pokládce živičných vrstev. Poté bude pokračovat až do konce října opět jednosměrná uzavírka. „Rekonstrukce silnice II/497 je významnou investicí Ředitelství silnic Zlínského kraje. Po dokončení výrazným způsobem zvýší bezpečnost a komfort jízdy všech motoristů mezi Březolupy a Bílovicemi,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Celkové náklady na úpravu 1,8 kilometru silnice dosáhnou téměř 80 milionů korun. Součástí stavby bude přeložka této silnice do nové trasy v délce asi 500 metrů. Výsledkem stavebních prací bude zcela nové silniční těleso bez dosavadních nepřehledných zatáček. Silnice II/497 mezi Březolupy a Bílovicemi bude mít po rekonstrukci šířku živičné vozovky 8,5 metru. V místě přeložky vznikne násyp o výšce až čtyři metry nad okolním terénem. Součástí stavby je překládka dálkového telekomunikačního kabelu, přeložka veřejného osvětlení v Bílovicích, přeložky oplocení, plynovodu, místního sdělovacího kabelu. Ve vjezdu do obou obcí budou vybudovány zpomalovací ostrůvky.

V Bílovicích u čerpací stanice bude upravena autobusová zastávka. Zahájení stavebních prací je úlevou i pro starostu Březolup Petra Kuklu. „Největší úskalí přípravného procesu spočívaly v jednání s majiteli pozemků. Do té doby, než se s těmito lidmi uzavřela jednání, vlastně panoval stop stav veškerých prací. Naštěstí máme tento složitý proces za námi a tak snad už nic nebude bránit této významné rekonstrukci,“ poznamenal Kukla. Takzvané „narovnání“ silnice vítá s povděkem i většina oslovených řidičů. „Rekonstruovaný úsek by měl výrazným způsobem zvýšit bezpečnost provozu v tom místě. Na druhé straně, najdou se zřejmě i takoví řidiči, které bude rovná cesta lákat k riskantní jízdě. Narovnání úseku ale bude, podle mého mínění, užitečným krokem,“ poznamenal profesionální řidič Richard Němeček.