„Na česnech úlů, kde se opíralo slunce, dosahovala teplota až k 28 stupňům,“ uvedla včelařka Libuše Kapková.

„V kostele sv. Vavřince ve Vizovicích se sešlo na tříkrálovou sobotu na třicet skupinek králů,“ uvedl vizovický děkan páter Josef Rosenberg. Malým králům i jejich doprovodu před jejich poutí v ranních hodinách požehnal. Skupinky se zapojily do koledování ve Vizovicích, Chrastěšově, Zádveřicích-Rakové, Lhotsku, Lutonině a Uble.

I když někteří koledníci vyrazili na Zlínsku do ulic už 2. ledna, největší počet skupinek se ve Zlíně vydal koledovat až na tříkrálovou sobotu. I jim se dostalo požehnání, aby

pouť byla úspěšná. Mše svatá zahájila Tříkrálový festival konaný před kostelem na Jižních Svazích.

Od deváté hodiny ranní zpříjemňovala lidem chvíle strávené na festivalu CM Paléska, skupina Rock&Rollers nebo KAČES a spol.

Kromě stánků s občerstvením se příchozí dočkali i zabijačkové polévky z rukou známých osobností.

Jako první rozdával polévku ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

„Kdo může, zaplatí za ni příspěvkem do tříkrálové kasičky. Citovaná sbírka je pro nás důležitým zdrojem příjmů především pro tzv. přímou pomoc, díky níž jsme schopni podpořit ty, kteří se bez podpory ostatních neobejdou,“ objasnil ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák.

Zatím nevědí, jak dopadne letošní sbírka, ale na přímou pomoc si letos naplánovali částku 600 tisíc korun.

„Zdravotní pojištění uhradí za pacienta zdravotní náklady, ale už nepomůže uhradit další částky s léčením spojené, jako jsou například rehabilitace. A je spousta rodin, které si nemohou dovolit takové náklady,“ vysvětlil ředitel Charity.

Lidem v nouzi pak pomáhají financemi z této sbírky. Peníze jdou právě na rehabilitace, elektrický vozík nebo vybavení domácností, které se starají o postižené.

„Velmi si ceníme spolupráce a obecními úřady nebo faráři, kteří nám pomohou peníze správně nasměrovat,“ uvedl.

„Na této akci se setkávají lidé, kteří pomoc poskytují, ale i ti, kteří ji přijímají. Je zde velmi přátelské prostředí a o to jde v charitě především. Aby v ní bylo kus srdce,“ zmínil například Josef Rosenberg, který se také zapojil do rozdávání polévky.

„Je fajn, když se lidé naučí pomáhat a když k tomu vedou i děti,“ dodala patronka sbírky, náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.