Náklady na přípravu a instalaci panelů činí podle hejtmanství 108 milionů korun, část pokryje dotace.

„Přestože na kraj a jeho organizace energetická krize nedolehla v plné výši, protože máme ceny energií zafixované, nehodláme čekat, až náklady několikanásobně vzrostou. Všechna místa, kde chceme fotovoltaiku instalovat, budou mít povolení distributorů elektrické energie k připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti s možností prodeje přebytků vyrobené energie,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice.
Přípravu urgentního pavilonu Baťovky posune do další fáze změna územního plánu

Z celkového počtu 39 projektů se 17 týká organizací z oblasti školství, 11 ze sociální oblasti, sedmi ze zdravotnictví a čtyř z kultury. Objekty pro umístění fotovoltaických elektráren vytipovala na základě odborného posouzení Energetická agentura Zlínského kraje.

„Projekty jsou nyní ve fázi příprav, realizovány budou jen v případě schválení žádosti o dotaci, kterou bude možné získat z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, vyhlašovaného Ministerstvem životního prostředí,“ sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

Čeněk Čada stříhá ve svém Barbershopu 42 v Holešově.
Obavy z budoucnosti a očekávané zdražování řeší i restauratéři a kadeřníci

„Žadateli budou příslušné příspěvkové organizace, přičemž administraci pro ně zajišťuje Energetická agentura Zlínského kraje. Po schválení žádostí budou zpracovány investiční záměry akcí a následně zahájena jejich samotná realizace, která se předpokládá v roce 2024,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj Lubomír Traub.

Předpokládané souhrnné náklady na realizaci a přípravu akcí činí 108 milionů korun, z toho by 73 milionů korun měla pokrýt dotace, zbylou část dofinancují ze svých zdrojů Zlínský kraj a příspěvkové organizace.