Jde o dvě lípy malolisté a dvě lípy stříbrné s výškou přes 15 metrů.

Podle portálu Stromy pod kontrolou a odborníků z Městské zeleně se jedná o zdravé, dlouhodobě perspektivní vzrostlé lípy. Dva dny před vypršením zákonné lhůty pro vyjádření se k petici vyjádřili i zástupci radnice.

Čtyři lípy versus parkovací dům

Hlavním bodem petice jsou zmiňované čtyři vzrostlé, zdravé stromy.

„Jak již bylo vysvětleno na samotném představení studie na přelomu srpna a září tohoto roku, k odstranění tohoto prvku, tedy čtyř lip s kašnou uprostřed, došlo z důvodu kolize takového řešení s navrženým kapacitním parkovacím domem pod plochou náměstí. Jak je v podkladech patrné (viz webové stránky města), parkovací dům je umístěn právě pod centrální plochou náměstí proto, aby bylo po jeho stranách umožněno umístění vzrostlé zeleně a vedení sítí,“ vysvětlil autorům petice primátor Jiří Korec.

V odpovědi zmiňuje i skutečnost, že i když je osazení stromů na střeše podzemní stavby možné, je takové řešení zpravidla nefunkční. Fungující strom totiž potřebuje ke svému životu především prostor pro dostatečný rozvoj kořenového systému, který zpravidla odpovídá nadzemní části – stromové koruně.

koncert Support Lesbiens na náměstí Míru ve Zlíně
Koncert Support Lesbiens přilákal na náměstí ve Zlíně davy

Požadavek na navrhovaný počet parkovacích míst v této lokalitě vyšel z předpokladu, že na základě obnovy veřejného prostranství v celém řešeném území dojde k zásadní redukci parkovacích míst jak v ulici Bartošově, tak v ploše pod kostelem. Oba prostory budou nově osázeny stromy.

„Počet 47 stávajících stromů se dostane na 79 stromů,“ pokračuje Korec.

Z výše uvedených čísel dle radnice vyplývá, že se významně navýší počet stromů jak v celém řešeném území, tak v zadlážděných částech náměstí Míru a přilehlých ulicích. K zásadnímu doplnění stromů a kultivaci prostoru pak dojde v přilehlém prostranství pod kostelem, jehož obnova není bez vybudování kompenzačních parkovacích stání reálná.

„Z hlediska celkového mikroklima centrálních ploch města Zlína by tak mělo dojít ke zřetelnému zkvalitnění, přestože v začátcích je zřejmé, že koruny nově osázených stromů nemohou logicky dosahovat rozměrů těch vzrostlých,“ popsal primátor.

Kácení v Komenského parku mělo pozitivní dopad

Město zmiňuje v argumentaci i dřívější revitalizaci Komenského parku. V roce 2014 park doznal při své obnově zásadních změn, a to také v počtu kácených dřevin. Přestože jde o poměrně malý prostor, pokáceli v něm více než stovku stromů, přičemž téměř sedmdesát mělo obvod větší než 80 centimetrů. Jak doplnil primátor Korec, výsledkem nebyla devastace, ale naopak kultivace, o níž dnes asi málokdo pochybuje.

Reakce Martina Davidova – zástupce petičního výboru:

„Shrnu-li odpověď primátora do jedné věty, pak projekt rekonstrukce náměstí Míru nemá chybu a je nejlepší. Vysazených stromů bude skoro dvakrát tolik, než kolik jich pokácí. Až na to, že nové „stromy“ na Rašínce, Bartošově ulici a na náměstí budou v zapuštěných květináčích hlubokých zhruba 80 centimetrů. Takže nikdy jejich koruny nedosáhnou objemu současných stromů a stromy na budoucím náměstí J. Palacha jistě významně pomohou mikroklimatu na náměstí.“