Nejprve ukáže veřejnosti své prostory fakulta multimediálních komunikací, kde si lze vybrat z oborů marketingových, audiovizuálních i výtvarných. Svou činnost návštěvníkům představí 12. listopadu. Ve stejný den od 9 do 17 hodin mohou zájemci zavítat také do Ústavu vizuální tvorby v Uherském Hradišti.

„Na všech fakultách UTB se potom budou konat dny otevřených dveří 10. prosince a 14. ledna. Připraveny budou prezentace vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory budov a jejich vybavení,“ láká internetový portál zlínské vysoké školy.