Absolventi oboru polymery v medicíně budou schopni vyvíjet a zlepšovat vlastnosti zdravotnického materiálu a přístrojů. Technologie polymerů si zase klade za cíl vychovávat odborníky, kteří se budou moci uplatnit při řízení práce v technologických provozech a laboratořích. "Důraz při studiu bude kladen na přírodovědné a technické předměty, na získání řídicích zkušeností v průmyslové činnosti a na praktické zkušenosti při práci v laboratořích," uvedl ředitel Ústavu inženýrství polymerů Roman Čermák.

Zlínská technologická fakulta s téměř čtyřicetiletou tradicí patří mezi nejlepší střediska studia polymerů na světě. O kvalitě práce zlínských chemiků svědčí i to, že ředitel Centra polymerních materiálů fakulty a bývalý rektor univerzity Petr Sáha se letos v březnu stal prezidentem nejvýznamnější mezinárodní společnosti sdružující vědce zabývající se studiem polymerních procesů The Polymer Processing Society.

Na Univerzitě Tomáše Bati letos studuje 11.500 lidí, z toho 2300 na fakultě technologická. Ta má také svou pobočku v Uherském Hradišti, kde letos dochází bezmála 500 studentů, přitom ještě loni to bylo o polovinu méně.