Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se stala hlavním koordinátorem projektu TwinVECTOR, který se věnuje vývoji technologií skladování energie. Podílí se na něm s dalšími pěti partnery z Česka, Německa, Finska a Rakouska. Evropská unie podpoří tento nedávno zahájený projekt  částkou 1,3 milionů eur po dobu tří let.

Poptávka po bateriích stále roste

Do roku 2030 se podle odborníků očekává mnohonásobný nárůst poptávky po bateriích. Podle požadavků Bruselu musí mít baterie používané v EU vysokou hustotu nabití a kapacitu, musí být ekonomické, odolné, bezpečné a opakovaně použitelné. Rovněž musí být vyrobeny udržitelným způsobem s co nejmenším dopadem na životní prostředí a z šetrných materiálů.

„Tímto náročným úkolem se zabývá konsorcium, které za projektem TwinVECTOR stojí, a společnými silami tak rozšiřuje centrum excelence na Univerzitě Tomáše Bati.

Budovaná síť s mezinárodními odborníky z vědecké a podnikatelské oblasti má vytvořit „zásobárnu“ znalostí o nových bateriích, a to od vývoje v laboratoři až po uvedení na trh,“ říká Petr Sáha, garant výzkumného směru Energetické a kompozitní materiály v Centru polymerních systémů UTB.

„To obnáší i udržitelnou a odpovědnou výrobu systémů skladování energie po celou dobu jejich životnosti. Baterie mají mít vyšší energetickou hustotu při vyšší udržitelnosti a nižších nákladech na výrobu,“ dodává Sáha.

Mezinárodní spolupráce

Projekt se zaměřuje na vývoj udržitelných materiálů pro lithium-iontové baterie, přičemž k výzkumným aktivitám UTB přispívají partneři projektu svými odbornými znalostmi z různých oblastí. Například finští členové jsou konsorciu oporou v oblasti vývoje materiálů, zatímco Německo přináší své know-how v oblasti analýzy životního cyklu. Kolegové ze sousedního Rakouska pak nabízí své znalosti v oblasti systémů skladování energie.

„Intenzivní výměnou myšlenek, výsledků výzkumu a služeb i institucionální spoluprací můžeme UTB nejen zviditelnit v evropském výzkumném prostoru, ale také podpořit EU ve zvyšování konkurenceschopnosti evropských bateriových technologií a dosahování jejích cílů v rámci tzv. Zelené dohody,“ říká koordinátorka projektu Viera Pechancová z Univerzity Tomáše Bati.

Evropská unie podporuje projekt částkou 1,3 milionu EUR, a to v rámci Evropského rámcového programu pro výzkum a inovace známého jako Horizont Evropa.