Studijními obory vyšlo vedení univerzity vstříc seniorům, kteří sami navrhli, jaké programy by se jim líbili a o čem by se chtěli více dovědět.
Cyklus Zdravý člověk nabízí praktická cvičení z oblasti potravinářských technologií, ekologie a životního prostředí.

V Archeologii a etnologii se posluchači zase dozvědí něco z historie a kultury Zlínského kraje. Cyklus přednášek Internet a informační média je určen těm, kteří ukončili dvouletý vzdělávací seminář Počítače v praxi. Program Člověk a společnost je pro posluchače, kteří se zajímají o společenské vědy, jako jsou filozofie, psychologie, sociologie či pedagogika.

Univerzita třetího věku funguje ve Zlíně od roku 2002. Všechny cykly jsou koncipovány jako dvouleté studijní programy. Každý účastník si z nich může vybrat jeden i více, které bude v daném roce navštěvovat. Vyučování je jednou za 14 dnů v posluchárnách univerzity.

Na konci semestru musí každý posluchač vypracovat seminární práci. Studium ukončí studenti promocí, při níž dostanou diplom o absolvování. Přednášky i cvičení vedou pedagogové zlínské univerzity. Studenti Univerzity třetího věku nesmějí být výdělečně činní. Zápisné na jeden akademický rok je 900 korun, výtvarné kurzy přijdou na 1 500 korun.

Přihlášky ke studiu si senioři mohou vyzvednout na vrátnici Academia centra v Mostní ulici nebo je stáhnout z internetových stránek univerzity www.utb.cz. Přihlášky ke studiu mohou zájemci posílat do konce srpna.