„Na základě výsledků veřejné soutěže se generálním zhotovitelem stavby stalo Sdružení pro Centrum polymerních systémů UTB Zlín tvořené firmami JB stavební a Unistav," přiblížil rektor vysoké školy Petr Sáha.

Centrum polymerních systémů má být moderním výzkumným komplexem garantujícím světové parametry pro výzkum polymerů a pro využití nejnovějších technologií. V centru najde práci více než 120 výzkumných pracovníků nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Předmětem jejich výzkumu budou polymerní nanovlákna, dále materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymery.

„Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme v jejich výzkumu dosáhli mezinárodní úrovně," je přesvědčen rektor Sáha.

Univerzita získala na projekt dotaci 754 milionů korun z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Objekt Centra polymerních systémů vyroste v prostoru mezi Antonínovou ulicí a třídou Tomáše Bati. Stavba má být dokončena v lednu 2014. Náklady na stavbu jsou vyčísleny na 358 milionů korun bez DPH. (vd)