Nové doktorské studijní obory s výukou v anglické jazyce nabízí v fakulta managementu a ekonomiky, půjde o studijní obor finance ve studijním programu hospodářská politika. Fakulta aplikované informatiky otevírá studijní obor strojírenství a fakulta technologická doplní nabídku studijním oborem potravinářské technologie.

V angličtině se navíc bude přednášet i nové zaměření magisterského studijního oboru polymerní inženýrství, a to geopolymerní inženýrství. Další dva nové doktorské studijní programy - hospodářská politika a správa na fakultě managementu a ekonomiky a inženýrská informatika na fakultě aplikované informatiky - se budou vyučovat v češtině.

Všem pěti fakultám zlínské univerzity se navíc podařilo akreditovat nové bakalářské nebo magisterské studijní programy či alespoň nová zaměření. K nejzajímavějším novinkám patří bakalářský studijní program německý jazyk pro manažerskou praxi, který v rámci programu filologie otevře fakulta humanitních studií. Program doplní již zavedenou angličtinu pro manažerskou praxi, která je vyučována jak v českém, tak i v anglickém jazyce. S novinkou přichází fakulta aplikované informatiky, která otevírá navazující magisterský obor počítačové a komunikační systémy. Pozadu nezůstává ani fakulta technologická, která navázala spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou a Glass centrem ve Valašském Meziříčí a svou nabídku rozšířila o zaměření na sklo a keramiku.

Na zlínské univerzitě se bude vyučovat 54 studijních oborů v 30 programech. Počet studentů se přiblíží 11.000.