Titul a výsady baziliky minor se jí dostal v roce 1927, výsostného postavení, a to národní kulturní památka mezi českými historickými skvosty jí přiřkla v roce 2008 vláda České republiky.

„Farní úřad Velehrad se do programu Noc kostelů zapojil poprvé v roce 2013. Pětihodinový pořad tenkrát přilákal do baziliky 523 nejen věřících, ale také ty, kteří kostely běžně nenavštěvují,“ uvedla Olga Antošová, zaměstnankyně farního úřadu.

V pátek večer přišli lidé do noční baziliky, aby byli spolu na posvátném Velehradě, v místě spjatém s působením sv. Cyrila a Metoděje, v kolébce křesťanské tradice, vzdělanosti a kultury českého národa.

Noci v posvátném prostoru baziliky předcházela od 18. hodiny dětská mše svatá. Krátce po jejím skončení se chlapci a děvčata přesunuli před baziliku k panelu s chronologicky uspořádanými kresbami o příchodu Cyrila a Metoděje. Alexandra Chytková, průvodkyně bazilikou, zaujala chlapce a děvčata krátkým zábavným programem.

Od ní pak děti dostaly plánky baziliky s pěti vyznačenými stanovišti, na nichž je čekal nějaký úkol. Po jeho splnění dostali kluci a holky malou nálepku. Ti, kteří jich nasbírali plný počet, dostali za odměnu malou knížečku s názvem Jak Anička s babičkou našly úkryt.

Na hodinovou procházku bazilikou se vydali dospělí návštěvníci s průvodkyní Anežkou Jelínkovou. Od 19. až do

22. hodiny si mohli návštěvníci individuálně prohlédnout baziliku s výstavami o kardinálu Tomáši Špidlíkovi a v Královské kapli zase o arcibiskupovi A. C. Stojanovi.

Lidé mohli v průběhu večera nahlédnout do chrámového prostoru, který je vyhrazen kněžím, a to do sakristie. V ní se těšil velkému zájmu návštěvníků

ornát a zlatý pluviál, který měl na sobě při návštěvě Velehradu v roce 1990 papež Jan Pavel II. K vidění byly v sakristii štoly v liturgických barvách, arcibiskupská berle, loďky s kadidly, kadidelnice, slavnostní monstrance, knihy, roucha kněží a další liturgické předměty.

O pomyslnou tečku za Nocí v kostele se postarala velehradská varhanice Marie Vojáčková, která u návštěvníků navodila varhanním koncertem nezapomenutelné zážitky. Z baziliky zamířili někteří lidé do kostelíku Zjevení Páně, též zvaným Cyrilka, kde zhlédli výstavu o sv. Cyrilu a Metoději – Volím si Sofii.