„Cyklostezka bude vedena částečně po stezkách se společným provozem chodců a cyklistů (Fügnerovo nábřeží, ulice Výletní a Mladcovská), částečně ve vozovce (Tyršovo nábřeží) a částečně na novostavbách samostatných komunikací. Budou vybudovány podjezdy pod mosty v části Cigánov a u nákupního centra Čepkov,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Michal Čížek.

Uzavírky se dotknou ulice od Tyršova nábřeží po okružní křižovatku u NC Čepkov. Po dobu uzavření Tyršova nábřeží povede objízdná trasa k nákupnímu centru přes Benešovo nábřeží.

Následně se rekonstrukce přesunou do ulice Výletní.

V poslední etapě budou stavební práce prováděny v ulici Mladcovská. Celkový termín dokončení? Červen 2020. Během rekonstrukce bude vybudováno asi 1518 m délky trasy. (ex)