„Zatímco chodců se omezení pohybu netýká, pro motoristy platí do ulice po celou dobu rekonstrukce zákaz vjezdu i parkování před domy. Projíždět mohou pouze vozy integrovaného záchranného systému,“ upozornil radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

Výjimka rovněž platí pro společnost, která zajišťuje svoz komunálního a bio odpadu. Ten bude i nadále probíhat standardně a bez omezení podle odpadového kalendáře Technických služeb Zlín.

Stavební práce budou mít i nadále vliv na plynulost dopravy v okolních ulicích Krátká, Lipová, A. Randýskové, Topolová a Vysoká. K Lékařskému domu zůstává příjezd od pondělí do pátku volný, motoristé tam ale musí počítat s problematičtějším parkováním v přilehlých ulicích.

Po dokončení stavby čeká ulici Kotěrova rekonstrukce, která zahrne výměnu asfaltu, poškozených silničních obrubníků a také opravu dotčených zpevněných ploch včetně přilehlé zeleně.