Termín už tuto sobotu

„Drtivá většina je spíše typu, že chce někdo změnit zemědělskou půdu na plochu pro bydlení, například ke komunikacím se zatím ještě mnoho lidí nevyjádřilo. Termín podání je ale do 8. listopadu, takže pokud třeba poštou přijdou námitky ještě v pondělí, budeme se jimi také zabývat,“ podotkla vedoucí Střediska územního plánování zlínského magistrátu Petra Reichová.

Právě nové silnice budou mít na obyvatele města zřejmě největší dopad. Z míst, kudy povedou, se totiž stanou takzvané stavební uzávěry. To pro místní znamená, že nebudou moci nijak upravovat své domy a mají téměř nulovou šanci je prodat. Potíže s pozemkem má kvůli stavební uzávěře pravobřežní komunikace například Miluška Slováková z Lužkovic.

„Sestra chtěla prodat dům. Podle toho konceptu, který nám předložili, je na zahradě stavební uzávěra. Pokud tenhle plán schválí, odstoupí kupec, kterého už máme, od smlouvy. Dům se stane neprodejným, protože bude přímo u několikaproudé komunikace,“ posteskla si.

Klíčovou silnicí, jejíž trasu musí nový územní plán zohlednit, je silnice I. třídy, které se říká pravobřežní komunikace. Ta má protnout celé město a odlehčit přetížené silnici I/49.

Tunelem přes Zlín

Součástí nové cesty má být i tunel, a to buď z Čepkova na Podvesnou ve variantě A, nebo pod sídlištěm Jižní Svahy ve variantě B. Ve východní části Zlína se má součástí pravobřežky stát obchvat Zálešné a dále se má pravobřežka napojit ve Fryštáku na budoucí rychlostní silnici R49. A právě východní úsek silnice je trnem v oku některým lidem.

Ti nesouhlasí s výstavbou komunikace podle žádné z navržených variant.

„Napojení Zlína na budoucí rychlostní komunikaci R49 požadujeme řešit prostřednictvím stávajících komunikací,“ píše se v námitce, kterou podepsalo několik stovek lidí.

V územním plánu požadují signatáři důslednou ochranu stávajících hodnot řešeného území s vyloučením negativních vlivů nových ploch a struktur, které jsou do území umísťovány, zejména s ohledem na kvalitu bydlení a ochranu krajiny.

„Například v Lužkovicích koncept mění plochu určenou pro bydlení na plochu smíšenou. Navíc tu není žádná plocha pro občanskou vybavenost,“ říká architekt Ivan Havlíček z Lužkovic, který je jedním ze signatářů petice. V poslední úpravě územního plánu, ke které došlo před dvěma měsíci, byla tato místa ještě uvedena jako plocha pro bydlení.

Koncept plný chyb

Všechny doručené námitky musí nyní na středisku prověřit.

„V konceptu je zatím spousta chyb. V územním plánu je na devět set navržených ploch. Ty se musejí i s pomocí připomínek občanů sladit tak, aby se nezhoršily podmínky ve stávajícím bydlení, ale zároveň se umožnil rozvoj bydlení nového,“ upozornila Petra Reichová z magistrátu.

A mnohé připomínky mohou být úspěšné. To, že se lidé ozvali, pomůže právě třeba Lužkovicím.

„Nevím jak to, že sem urbanista dal právě smíšené plochy. To bude muset překreslit zpět podle poslední změny platného územního plánu,“ reagovala vedoucí střediska.

Bude také nutné změnit plány, které vycházely ze starších záměrů na výstavbu silnic. Během řízení například upustili silničáři od myšlenky udělat z R49 vedoucí od Fryštáku sjezd směrem na Štípu, a tak se z konceptu bude muset odstranit nejen on, ale i heliport, od kterého by se mohli pasažéři dopravovat do Zlína právě přes tento sjezd.

„Budeme muset ještě doladit, kde by měl heliport být. Že jej máme mít na území města, je totiž nařízeno Zlínským krajem,“ dodala Reichová. Protože budou plochu pro vrtulníky využívat hlavně záchranáři, nabízí se například využití či rozšíření stávající přistávací plochy v areálu Baťovy nemocnice.

Stejně tak rovnou poukázala na to, že k nově navrhovaným lokalitám pro bydlení musí být navrženy plochy veřejných prostranství, ve kterých lze umístit chodník i technickou infrastrukturu, dle podmínek stavebního zákona. To vše se musí v novém územním plánu objevit. To by se týkalo například lokalit v Loukách a na Boněcku.

Západní část územního plánu si můžete prohlédnout zde.

Východní část územního plánu si můžete prohlédnout zde.

Územní plán města se skutečně rodí, ale jen málokterý porod je hladký a bezproblémový. Chceme znát i Váš názor, diskutujte a hlasujte na téma Územní plán města Zlína. Více se o chystaných změnách a také o reakcích dotčených obyvatel dozvíte v pátečním tištěném vydání Zlínského deníku.