V pátek 15. března v nemocnici zaznamenali zažívací potíže u 17 žen hospitalizovaných na gynekologicko-porodnickém oddělení, u dvou pacientů urologie a čtyř pacientů dětského oddělení.

Stejné potíže se podle mluvčího nemocnic Zlínského kraje Egona Havrlanta v pátek projevily také u čtyř zaměstnanců. Během soboty přibyli ještě další dva.

Nákazu měl podle hygieny pravděpodobně způsobil čtvrteční oběd, kdy bylo podáváno kuře s rýží.

"Jde zatím o spekulaci. V tuto chvíli je příčina neznámá," uvedl tiskový mluvčí.

Podle jeho slov by výsledky šetření měly být známy v pondělí, pravděpodobněji až v úterý.

Kuře s rýží

Šetřením výskytu onemocnění salmonelózou v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) se Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (KHS ZK) začala zabývat v pátek 15. března.

"Byli jsme informováni zástupci KNTB o epidemickém výskytu onemocnění na oddělení gynekologicko - porodnickém a na dětském oddělení," uvedla ředitelka krajské hygieny Eva Sedláčková.

Společným jmenovatel nákazy byl podle jejích informací pravděpodobně pokrm kuře s rýží.

Zaměstnanci protiepidemického odboru KHS ZK v pátek provedli epidemiologické šetření a nařídili i protiepidemická opatření spočívající mimo jiné v desinfekci a odběrech stolice postižených a personálu na mikrobiologické a virologické vyšetření.

Ze šetření nekompromisně vyplynulo, že se jedná o bakterii Salmonelly enteritidis.

"Byly tak provedeny i odběry vzorků surovin a stěrů z prostředí jak v kuchyni, tak ve skladovací části," vysvětlila ředitelka hygieny.

Zvýšený hygienický režim

Zároveň hygiena nařídila na základě principu předběžné opatrnosti likvidaci zmražených kuřecích stehen, ze kterých byl připraven čtvrteční oběd.

Dále byla nařízena sanitace a desinfekce všech prostor kuchyně a skladových prostor s termínem do zahájení přípravy pokrmů v neděli dne 17. 3. 2019.

"Okamžitě jsme zavedli zvýšený hygienický režim," uvedl Egon Havlant.

Pacienty s obtížemi izolovali od ostatních hospitalizovaných, personál i všichni pacienti na dotčených odděleních byli poučeni o nutnosti dodržovat hygienická opatření.

Zdroj nákazy v tuto chvíli podle slov tiskového mluvčího nemocnice není známý a informace o možné příčině nákazy by se od krajských hygieniků mohli dozvědět pravděpodobně na začátku příštího týdne.

"Provedli jsme samozřejmě všechna potřebná hygienická opatření na dotčených odděleních a proběhla rovněž dekontaminace nemocniční kuchyně před zahájením dnešní přípravy jídel," vysvětlil Havrlant.

Infuze a antibiotika

Postižené pacienty léčí standardně, a to podáváním infuzí jako prevence dehydratace, u závažnějšího průběhu onemocnění nasazují antibiotickou léčbu.

"Věříme, že příznaky u pacientů postupně během několika dnů odezní a jejich zdravotní stav se vrátí do normálu," dodal.

O odškodnění pacientů je podle něj předčasné hovořit, a to i z toho důvodu, že zatím není známa přesná příčina nákazy.