Některé prvky pomoci má již naplánovány, další mají vyplynout z výzkumu agentury Sociotrendy. Podnikatelé ze Zlínského kraje by tak brzy měli být schopni vytvářet produkty, které se budou asijským producentům těžce napodobovat.

„Snažíme se podpořit aktivity podnikatelů tak, aby byla jejich produkce na co nejvyšší úrovni. Ta by pak měla být těžce kopírovatelná asijskými výrobci,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková.

V současnosti už se podle ní připravuje pilotní program, v němž od října budou podnikatelé moci žádat o tzv. inovační vouchery. Ty podporují spolupráci firem s vědeckovýzkumnými institucemi, které představují vysoké školy. Kromě toho existuje pro podnikatele podle úřadu řada dalších projektů.

„Zvýhodněné úvěry v Regionálním podpůrném zdroji, podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky, Kontaktní centrum pro východní trhy, celá řada seminářů, nabídka zmapovaných brownfields či připravená průmyslová zóna Holešov,“ vyjmenovala mluvčí kraje s tím, že z hlediska dotační podpory je v současnosti pro podnikatele klíčový Operační program Podnikání a inovace.

Zóna je i pro cizince

Právě do holešovské průmyslové zóny by mohly některé asijské firmy mířit. Zda jim to kraj umožní, či ne, však nelze podle statutárního náměstka hejtmana Libora Lukáše příliš ovlivnit.

„Snažíme se samozřejmě do zóny přivést firmy. Byznys je v dnešní době globální, a tak nemůžeme rozlišovat, zda se podaří uzavřít dohodu třeba s Američany, Číňany nebo Němci. Přivítáme jakoukoli možnost, jak lidem přinést nová pracovní místa a zvýšit jejich platy,“ podotkl Lukáš.

Chystané vouchery mohou podle Lukáše místním podnikům napomoci, nad konkurenty je však navždy nevynesou.

„Je to stále byznys. Tyto prostředky firmy v kraji podpoří, ale není to samozřejmě úplné řešení jejich bojů,“ dodal.

Parametry pomoci Zlínského kraje firmám do dalších let se postupňe připravují. O její podobě v letech 2014 až 2020 rozhodnou výsledky šetření agentury Sociotrendy. Podle odhadů krajského úřadu je možné díky připravovaným inovačním voucherům pomoci až pětašedesáti firmám.

„Výsledky budou známy na počátku příštího roku. Program by měl poté dále pokračovat, ale nastavení parametrů závisí na poptávce a výsledcích aktuálně připravované podoby programu,“ osvětlila mluvčí úřadu Sýkorová Dvorníková.