Misijní klubko tvoří děti předškolního a školního věku, setkávají se jednou měsíčně. Kromě výroby předmětů, jejichž výtěžek z prodeje následně slouží jako příspěvek na misie, jsou během zábavného dopoledne připraveny také hry či modlitba. „Krátké ztišení s knězem v kostele je zajímavým zpestřením," dodává Lenka Plevová.

V 16 hodin se pak nejen děti mohou těšit na divadelní představení kroměřížského souboru Říše loutek, který přijede s představením Povídání o pejskovi a kočičce. Akce se koná v sále obecního domu, vstupné je dobrovolné.