„Za poslední dva roky jsme byli úspěšní v získávání dotací. Nešlo o velké projekty, ale o projekty, které byly pro obec přínosem. Podávali jsme žádosti na pět projektů v letech 2019 a 2020,“ přiblížila starostka Dagmar Daňková s tím, že pandemie realizaci některých projektů „protáhla“.

Některá rozhodnutí o přidělení dotace totiž dostali až před Vánoci. „Když máte realizovat sídelní zeleň, musíte tyto plány přesunout až na další rok,“ usmála se starostka.

„Proto některé projekty už máme dokončeny a některé teprve realizujeme,“ vysvětlila.

Radost jí například udělalo dokončení rekonstrukce a vybavení místní knihovny.

„Je centrem setkávání se místních občanů. V obci stojí již čtyřicet let. Nyní se nám podařilo i díky dotacím knihovnu opravit a vybavit novým nábytkem, počítačovou technikou, zajistit kvalitní internetové připojení i vytvořit dětský koutek,“ uvedla Dagmar Daňková s tím, že provoz knihovny byl obnoven na začátku května.

IDEÁLNÍ K RELAXACI

Mezi další projekty, kterými se obec už může pyšnit, patří také rozšíření odpočinkového místa na cyklotrase. Nechybí nové posezení ve formě zahradní houpačky, herní prvky a čerstvě vysazená zeleň. Podle Dagmar Daňkové tak vzniklo příjemné místo k zastavení a odpočinku.

Obec nechala například opravit i propustek zatrubněného potoka. Také v tomto případě pomohly dotace.

V květnu 2019 přívalové deště ucpaly propustek zatrubněného potoka, který se propadl. Došlo tak k zaplavení zahrad a dvorů občanů.

„Proto jsem zažádali o dotaci obnovy obecního majetku po živelných pohromách, kterou jsme získali. Mohli jsme tak vyměnit 35 metrů zatrubněného potoka. Pro nás se jednalo o jeden z větších projektů. Vždyť náklady činily 716 tisíc a dotace byla 501 tisíc,“ připomněla starostka.

„Z vlastních zdrojů bychom to obtížně financovali. Přesto jsme výměnu potřebovali, jelikož to bylo v místech, kde by hrozilo, že k podobné situaci dojde znovu,“ zmínila.

Proměnou hrazenou částečně z dotací prochází i křížek, který je postaven u hřiště na cestě, která vede na Všeminu.

„Byl v horším stavu a byla nutná jeho obnova. Zažádali jsme proto o dotaci, kterou se nám podařilo získat,“ pochlubila se Dagmar Daňková. Podle ní v těchto dnech dokončuje umělecký kovář nové kované oplocení. „Myslím, že to bude vypadat hezky,“ nastínila.

OBEC SI NA NOVOU ZELEŇ MUSÍ POČKAT

V Dešné se mohou těšit také na realizaci sídelní zeleně.

„První přípravy tohoto projektu byly již v roce 2019, pandemie nám je ale protáhla. Vyjádření o přidělení dotací totiž přišlo až před Vánoci 2020,“ připomněla starostka. Ta dále dodala, že se jedná nejen o výsadbu stromů a keřů, ale také například o instalaci naučných panelů.

„Projekt je za 405 tisíc a dostaneme na něj dotaci 257 tisíc. Na radu zahradní architektky jej budeme realizovat až na podzim. Nicméně již máme vybranou firmu, která se bude tento projekt realizovat a která bude připravovat území. Celkem půjde o pět lokalit v obci,“ doplnila Dagmar Daňková.

Kemp Dešná v obci Dešná na Zlínsku.
Kemp Dešná se pyšní zařízením ve stylu Feng Shui

K těmto pěti projektům se v Dešné podařilo získat dotace na další dva přes dobrovolný svazek obcí Mikroregion Slušovicko. Týkají se doplněni kontejnerů na bioodpad a nádob na tříděný plastový odpad a zajištění čtyřiceti kusů kompostérů.

„Pokud se nám podaří zrealizovat všechny plánované projekty, kdy některé již byly dokončeny a některé probíhají, tak bychom měli získat z celkových nákladů v hodnotě 1 924 658 korun, dotace ve výši 1 358 554 korun,“ vyčíslila Dagmar Daňková. Obec tak zaplatí z vlastních zdrojů celkem 530 104 korun.

„Musíme dohlédnout na to, abychom to stačili ufinancovat. Rozpočet nemáme velký, takže se snažíme obec nezadlužit a maximálně využívat dotací. Na druhou stranu, když žádáme o dotace, tak musíme vědět, že máme zajištěné financování. Myslím však, že předchozí starostové hospodařili velmi rozumně, takže máme našetřeno. V případě potřeby máme eventuálně z čeho dofinancovávat,“ komentovala úspěšnou finanční politiku obce starostka.