V důsledku toho byla na této exponované trase přerušena městská hromadná doprava na trolejbusových linkách 2, 4, 8 a 9 a na autobusových linkách 33 a 36. Centrální dispečink DSZO začal okamžitě organizovat dopravu v nouzovém režimu po náhradních trasách.

Trolejbusy na lince 2 z Otrokovic pokračují ve Zlíně v jízdě po Štefánikově ulici, jedou po ulici Podvesná XVII a dále po nábřeží podél Dřevnice na točnu Bartošova čtvrť. Stejnou cestou také zpět.

Trolejbusy na lince 4, pokud mají pomocný dieselagregát, pokračují ze zastávky Dlouhá v jízdě přes Vodní ulici, nadjezd (Gahurova) a po Benešov nábřeží se vracejí za podjezdem zpátky na Dlouhou ulici a pokračují ve své trase na zastávce Cigánov. Pokud jde o vozy bez dieselagregátu, jsou přesměrovány ze zastávky Školní po Štefánikově ulici, kolem Baťovy nemocnice a ulicí 2. května až k sokolovně, kde se vracejí na svou trasu v Sokolské ulici. Stejně i v opačném směru.

Trolejbusy linky 8 s dieselagregátem jedou z Dlouhé ulice přes Vodní ulici, nadjezd (Gahurova), Benešovo nábřeží na zastávku Cigánov. Pokud nemají dieselagregát, jedou trolejbusy linky 8 ze zastávky Školní dál po Štefánikově, otáčejí se u vozovny DSZO na Podvesné XVII a vracejí se zpátky po Štefánikově ulici.

Trolejbusy linky 9 jsou přesměrovány z Podvesné XVII po nábřeží podél Dřevnice na točnu Bartošova čtvrť. Stejnou trasou se vracejí zpátky.

Za účelem zajištění MHD v oblasti ulice 2. května, nasadila DSZO tři posilové autobusy, které jezdí z točny Sportovní hala po Dlouhé, Vodní, přes nadjezd (Gahurova), po Benešově nábřeží zpátky na Dlouhou a zastávku Cigánov. Odtamtud pokračují po ulici 2. května až k vozovně DSZO na Podvesné XVII, kde se otáčejí a jedou stejnou trasou zpět..

Obdobně jsou přesměrovány i autobusové linky 33 a 36. Zaplavený podjezd v Dlouhé objíždějí po Vodní, přes nadjezd (Gahurova) a po Benešově nábřeží zpátky na Dlouhou.

Trolejbusy, pokud jedou po náhradních trasách, zastavují na všech zastávkách.

„Nasazujeme na dotčené linky v maximální míře vozidla s pomocným dieselagregátem nebo autobusy, aby byl systém dopravy co nejméně narušen,“ uvedl hlavní dispečer DSZO Josef Polách. Přesto musí cestující počítat se zpožděními. DSZO informuje o výlukách na svých informačních panelech na zastávkách. Centrální dispečink DSZO situaci průběžně monitoruje a je připraven operativně řešit případné změny v dopravní situaci ve městě.