Indikovali vyšetření na odběr biologického materiálu od pacientů, poskytovali odborné konzultace lékařům a zdravotníkům, úzce spolupracovali se záchrannou službou. Najezdili stovky kilometrů, provedli stovky kontrol, monitorovali situaci s vývojem pandemie v našem kraji.

Vedení KHS ZLK zasedalo v krizových štábech, komunikovalo se starosty, hejtmanem, ale i premiérem a ministerstvem zdravotnictví. Pravidelně organizovalo a vedlo porady s krajským krizovým štábem, Zdravotnickou záchrannou službou pro Zlínský kraj, řediteli okresních nemocnic a řediteli dalších lůžkových zdravotnických zařízení v kraji, zástupci Policie ČR a Hasičským záchranným sborem.

Stovky telefonátů a mailů denně

Mezi množstvím úkolů museli hygienici také denně odpovídat na stovky telefonátů a e-mailů. „V době největšího nárůstu onemocnění bylo zřízeno 9 telefonních linek. Čtyři telefonní čísla fungovaly 24 hodin denně,“ připomněla ředitelka KHS ZLK Eva Sedláčková.

Velké starosti způsobil hygienikům v závěru března zvýšený výskyt pozitivně testovaných pacientů na COVID-19 v Uherském Brodě, kde byla identifikována nákaza prodavačky v prodejně potravin.

Situace si vyžádala přijetí mimořádných protiepidemických opatření pro část přilehlých bytových domů. Nařízená opatření se ukázala být účinná; k dalšímu šíření nákazy nedošlo a situace se postupně zcela uklidnila.

Za odvahu a duchapřítomnost poděkoval v sídle Zlínského kraje v pátek 5. června hejtman Jiří Čunek desetiletému Mikulášovi z Bystřice pod Hostýnem. Ten pomohl zachránit život mamince mladšího kamaráda.
Desetiletý hrdina zachránil život mamince kamaráda

„Hygienici následně provedli v Uherském Brodě 21 kontrol zajištění a dodržování protiepidemických opatření a dalších 27 kontrol prodejen potravin ve městě. Opatření byla ukončena 8. dubna,“ přiblížila Eva Sedláčková.

Týden poté se podobná situace opakovala v prodejně potravin v Napajedlích na Zlínsku. Zde hygienici testovali na nákazu celkem 227 občanů, u 42 z nich byl koronavirus prokázán. Po provedení přísných hygienických opatření byla prodejna znovu otevřena 18. května.

Hygienici provedli v době pandemie kontrolu zavedení mimořádných hygienických opatření také v dalších 106 prodejnách potravin napříč krajem. Dále se muselo kontrole podrobit 73 firem.

„Testy prošlo celkem 467 zaměstnanců firem, pozitivní byly u 81 z nich,“ doplnila Sedláčková.

Kromě tohoto museli krajští hygienici řešit 663 přestupků (od 9. března do 4. června – pozn. red.). „Nejčastěji lidé porušovali zákaz volného pohybu. Dalším častým přestupkem bylo nenošení roušky,“ připomněla Eva Sedláčková.

Dokázali jsme se spojit

Podle ní těžká doba nejen prověřila nasazení všech pracovníků KHS ZLK, ale vyplynulo z ní i pozitivní poznání. A to, jak se lidé dokázali spojit a spolupracovat; jak si sáhli až na samotné dno svých možností při ochraně zdraví všech. Zapojovali se i obyčejní lidé, kteří bez nároku na odměnu šili roušky, dováželi občerstvení, kávu či dokonce květiny také pro pracovníky hygieny.

„Bylo to opravdu náročné období, které jsme velmi prožívali. Poznali jsme však obětavost a nasazení lidí. Musím říct, že především starostové byli velmi obětaví. Všichni se zajímali o vývoj, denně volali. Poznali jsme spoustu lidí, se kterými se běžně nestýkáme, za což jsem moc ráda. Velmi mne potěšilo, že doba přinesla i to, že nás lidé přestali vnímat jen jako úředníky. Začali v nás vidět také odborníky, lékaře a zdravotníky, kteří chrání veřejné zdraví. To je nejvíc, co se nám mohlo podařit. Respekt a společenská prestiž hygieny stouply,“ ocenila Eva Sedláčková.

K dnešnímu datu (7. 6. 2020) evidují hygienici v kraji celkem 367 potvrzených případů nákazy Covid-19, z toho je vyléčených 321 osob. Dva lidé v souvislosti s nákazou v kraji zemřeli. Momentálně se podrobilo testům na Covid-19 72 lidí. Nejvíc lidí, 131, se nakazilo po kontaktu s nemocným člověkem a 57 v době, kdy cestovali. Kritickým dnem byl 3. duben, kdy se v kraji nakazil největší počet lidí, více jak 30.

Ze sedmi zařízeních zřizovaných Zlínským krajem, se v době pandemie nakazili dva klienti a to v Domově pro seniory v Lukově na Zlínsku a dva klienti Domova pro seniory v Nezdenicích na Uherskohradišťsku. Zde byli na Covid-19 pozitivní tři zaměstnanci. Další dva onemocněli nákazou Covid-19 v Sociálních službách Uherský Brod. Po jednom byli pozitivním zaměstnanci v Kunovickém Domově se zvláštním režimem, Domě s pečovatelskou službou Napajedla, v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě a Charity Uherský Brod. Mezi zdravotníky ve zdravotnických zařízeních v kraji evidovali hygienici celkem 17 nakažených.