„Teplo Zlín k tomuto kroku přistoupilo i přes doúčtování ze strany hlavního dodavatele tepla, který byl nucen zohlednit vývoj cen paliv a emisních povolenek a svou výslednou cenu za rok 2021 naopak navyšoval,“ informoval mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

„Snažíme se tímto našim zákazníkům alespoň částečně ulehčit situaci v době všeobecného zdražování energií. Snížení výsledných cen tepla oproti cenám předběžným je možné díky několika skutečnostem. Množství dodaného tepla za rok 2021 z důvodu chladného počasí i připojení nových odběratelů překročilo původně plánované hodnoty. Naše společnost měla v roce 2021 zafixované ceny elektrické energie a plynu, takže zdražování těchto komodit loni ještě hospodaření společnosti neovlivnilo. Zároveň se začíná projevovat dlouhodobá investiční politika zaměřená na průběžnou modernizaci provozovaných technologií, vedoucí k trvalému snižování distribučních nákladů,“ vysvětlil vstřícný krok k zákazníkům ředitel společnosti Pavel Mačák.

Teplo Zlín je z hlediska kalkulace cen odkázáno především na cenovou politiku svého dominantního dodavatele tepla, kterým je společnost Teplárna Zlín s.r.o. Ceny tepla se řídí pravidly věcného usměrňování určenými Energetickým regulačním úřadem v podobě jím vydávaných Cenových rozhodnutí a uzavřenými smlouvami o dodávce tepelné energie.