V Doubravách na Zlínsku se vedení obce snaží dlouhodobě realizovat investice, které žádají občané.

„Požadavky lidí jsou vodítkem toho, co by se u nás mělo vybudovat. Snažíme se jim proto vyhovět. Mimo opravy a běžnou údržbu v obci jsme například zrealizovali nadstavbu fotbalových šaten. Dnes tento objekt slouží jako víceúčelová budova i pro kulturní a společenské akce v obci,“ uvedl starosta Dobrav Jiří Šulák.

Ačkoli je v Doubravách i díky novému kulturnímu zázemí bohatý společenský a kulturní život, vedení obce nezapomíná na důležité investiční akce.

„Letos realizujeme opravu místní komunikace. Tuto akci provádíme s pomocí dotací z ministerstva pro místní rozvoj. V plánu máme i opravu nadstřešku tanečního kola. Předpokládáme, že k realizaci tohoto záměru dojde v příštím roce,“ prozradil starosta.

Podzim ve Zlíně, říjen 2021
Podzim rozzářil Zlín barvami, podívejte se

Z dlouhodobých věcí, které by chtěli v Doubravách uskutečnit a které se přenesou do dalšího volebního období, je podle starosty důležité odkanalizování obce.

„Také bychom se měli spolupodílet na výstavbě silnice, která vede průtahem obce, směrem na Březůvky, popřípadě na Hřivínův Újezd. Naším velkým snem je i průtah cyklostezky přes katastr Doubrav,“ doplnil Jiří Šulík.

Současně připomněl, že nedávno prošla celá obec digitalizací.

„Zásadním projektem byly i pozemkové úpravy, které jsme ukončili loni. V rámci nich jsme si vizionářsky dovolili nachystat ještě pozemky podél hlavních cest tak, abychom na nich s pomocí dotací mohli vybudovat cyklostezky. Konkrétně by se mělo jednat v první fázi o cyklostezku, která by měla vést z Hřivínova Újezdu do Bohuslavic. V další fázi by měla být napojena na Luhačovice, Zlín a Uherské Hradiště,“ vyzdvihl Jiří Šulík.

„Takže takové jsou naše vize a přání. Uvidíme, co se nám podaří zrealizovat,“ usmál se starosta Doubrav.

Chybějící přechod ohrožuje hlavně děti

Vedle důvodů k úsměvu, má však i vrásky na čele. Ty mu dělá hlavní, nejvytíženější křižovatka v obci bez přechodu pro chodce.

„Před šesti lety jsme společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) zrealizovali úpravu komunikace na průtahu obce společně s hlavní křižovatkou. S nárůstem dopravy však máme zásadní problém. V první řadě z této křižovatky odjíždí autobusy veřejné dopravy. Ty vozí i děti do škol. Protože u nás v obci nemáme školu ani školku, doubravské děti v devadesáti procentech jezdí autobusy. Začíná to být logistický problém. Ne že by se neměly na zastávku jak dostat, ale spíš je problém dostat se k autobusu v návaznosti na nekonečnou řadu vozidel, které obcí projíždí. Děti tak stojí u cesty, čekají až budou moci přejít a vidí, že autobus jim najíždí do zastávky, zatímco nemají šanci se k němu dostat,“ popsal bolestivý problém Doubrav starosta.

V obci by rádi tuto situaci s dotčenými orgány a firmami vyřešili. Nabízí se varianta vybudování přechodu pro chodce, což by dávalo alespoň nějakou možnost, aby se přes cestu mohly děti bezpečně dostat.

„Snažili jsme se situaci takto řešit. Bohužel jsme dostali zamítavé stanovisko ze strany policie, zlínského magistrátu i ŘSZK, přestože jsme dodali potřebnou studii, která přechod pro chodce doporučila,“ připomněl Jiří Šulík. Podle něj však na základě usnesení zastupitelstva Doubrav otevře znovu jednání s dotčenými stranami.

„Je to Pandořina skřínka, kterou bychom chtěli ve spolupráci s ostatními vyřešit. Přechod pro chodce by dával alespoň nějakou možnost, jak se mohou děti i ostatní chodci dostat přes tak frekventovanou komunikaci. Nechceme čekat, až se stane neštěstí. Chceme zajistit bezpečnost našich občanů a hlavně dětí,“ zdůraznil starosta Jiří Šulík.