Odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce podniklo veškerá zákonná opatření v samostatné působnosti obce k tomu, aby podpořilo realizaci silničního obchvatu obce Drnovice, jehož předběžná trasa vychází z mapového podkladu dokumentu Technické studie Vodního díla Vlachovice, která byla dokončena v prosinci 2020?".

„Většina obyvatel se vyjadřovala pro realizaci obchvatu, proti byli lidé, kterých by se tato stavba dotkla, přetnula by totiž jejich pozemky,“ přiblížil v pátek, první den voleb, místostarosta Drnovic Josef Zicha.

Připomněl, že přes obec projíždí kamiony do průmyslového areálu a obchvat by mimo jiné, tento problém vyřešil.

„Komunikace přes Drnovice je s čtyřmi ostrými zatáčkami, dvě jsou ještě v katastru Vysokého Pole, dvě uvnitř obce, a když v zimě není komunikace dobře nasolená, kamiony tady zůstanou „viset“ a blokují dopravu,“ zmínil Josef Zicha.

Obchvat Drnovic se přesto začal řešit až s plánovanou stavbou Vodního dílo Vlachovice.

„Hledaly se varianty na změnu trasy mezi Vysokým Polem a dál na Valašské Klobouky, a přitom se zvažovaly i možnosti obchvatu. Protože když bude stát přehrada, tak se tady nebude moct solit a průjezd přes obec by byl ještě horší,“ vysvětlil místostarosta Drnovic.

„Obchvat je dobrá volba, ale už to mělo být dávno,“ uvedl místní občan Jaroslav.

„Tak, jak ho chtějí vést, s tím nesouhlasím,“ doplnil další občan Drnovic Zdeněk.

Hlavními důvody pro stavbu dva kilometry dlouhého obchvatu Drnovic jsou podle vyhlašovatelů referenda tedy nejen bezpečnost a plynulost silničního provozu v obci, ale i vyřešení průjezdu dvojicí problematických zatáček ve směru od Vysokého Pole.

Obchvatem se má také vyřešit odklon nákladní dopravy z obce, směřující do průmyslové zóny a k obcím směrem na Valašské Klobouky. Obchvat má také zamezit plánovanému koridoru (mezi Drnovicemi a Ploštinou) pro elektrické vedení zvláště vysokého napětí 400kV Otrokovice-Střelná-Slovensko.