Rozhodnutí o jejich pokácení vydali úředníci zlínského magistrátu. Podle šéfa odboru zeleně Ivo Divokého se tak stalo s vědomím Ministerstva životního prostředí (MŽP), kam se město mělo po zamítnutí kácení Českou životní inspekcí (ČIŽP) odvolat.

„MŽP zrušilo předběžné opatření z důvodu, že od doby jeho vydání nedošlo ze strany ČIŽP k zahájení přezkumného řízení,“ upřesnila informaci za ministerstvo mluvčí Dominika Pospíšilová.

ZAČALO TO PŘED DVĚMA LETY

Osud dalších sedmi stromů v ulici, které měly být také pokáceny, je zatím nejasný.

„Je to hrůza, co se děje, teď budeme mít plno prachu z cesty všude, vždyť ta lípa tady stála tak dlouho,“ rozčílilo den po pokácení obyvatelku ulice Ivu. A nebyla sama.

„Kdo uřeže další lípu, je po smrti,“ zní velmi emocionální vzkaz na lípě s označením 402. První rozhodnutí o pokácení deseti stromů v ulici Družstevní padlo před dvěma roky.

Vydal je zlínský odbor životního prostředí. Radnice tenkrát nechala zpracovat posudek na kvalitu těchto stromů. Svůj razantní krok zdůvodňovala tím, že jedná v obavě o bezpečnost obyvatel, protože stromy vykazují různé defekty, a mohou spadnout.

Proti tomu se v únoru 2017 postavili ekologičtí aktivisté, veřejnost i většina obyvatel ulice Družstevní. Petici za záchranu stromů v té době podepsaly stovky lidí.

Celá situace se opakovala loni na podzim, kdy „stopku“ v plánu kácení nakonec vydala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Inspekce po provedeném šetření na místě zjistila, že v rozhodnutí nejsou uvedeny závažné důvody vedoucí ke skácení dřevin. Proto zahájila se statutárním městem Zlín správní řízení o omezení škodlivé činnosti, které spočívalo v zákazu kácení těchto 10 ks dřevin,“ uvedla včera pro Deník za ČIŽP tisková mluvčí Radka Nastoupilová.

Podle ní z důvodu výsledků šetření inspekce, dalšího odborného posouzení a tlaku veřejnosti nechalo statutární město Zlín dřeviny posoudit dalším nezávislým dendrologem a na základě jeho posudku se pak rozhodlo ustoupit od kácení všech 10 kusů dřevin a skácelo pouze 3 nejrizikovější.

„Nový posudek jednoznačně určil tři stromy ke skácení, další stromy v této ulici prověří přístrojové testy,“ doplnil Ivo Divoký.

OHROŽOVALY STROMY OKOLÍ?

„Bez mrknutí oka, hnutí brvou, respektive větévkou přežily velmi silnou vichřici, která se přehnala přes Zlín z neděle na pondělí. Ustály to ve zdraví, než přišli pohůnci, řezníci a dřevorubci ze SMZ, porubali je a doslova srovnali se zemí,“ nenechalo chladnou pokácení stromů aktivistku a organizátorku petice za záchranu stromů v ulici Světlanu Holešovskou.

Jak se vyjádřila, pokud by byly stromy nemocné a ohrožovaly obyvatele, určitě by prý nebyla proti jejich pokácení.

„Dle porubaných kmenů a pařezů je jasně patrno, že žádnou infekcí netrpěly,“ ukazovala včera ráno na holé pařezy.

„Šlo o dvě lípy a jednu borovici. Ta borovice byla úplně suchá. U lip byl zásadní problém v tom, že hrozilo jejich rozlomení nebo rozpadnutí. Hlavní problém byl v jejích větvení a rozvětvení, ne v tom, že by měly shnilý kmen,“ reagoval na výtky Světlany Holešovské arborista David Hora, zástupce společnosti, která prováděla posudek.

„Jakkoli jsem na jednu stranu ráda, že se 7 stromů podařilo zachránit, nesouhlasím s politikou města chtít při každé sebemenší zámince kácet evidentně ošetřitelný, či dokonce zdravý strom,“ zlobí Světlanu Holešovskou.

„Město Zlín dává na ošetření stromů ve městě ročně několik milionů korun. Dvacet tisíc stromů je zkontrolovaných. V ulici Družstevní je dvě stě stromů, které byly kontrolovány arboristou, z toho jen deset bylo určeno ke kácení,“ připomněl Ivo Divoký s tím, že pokud se týká stromů v této lokalitě, město zde nadstandardně přihlíží k názoru veřejnosti.

„Názory veřejnosti jsou pro nás důležité, nikoliv však rozhodující,“ dodal.