Obec poprvé v historii udělila čestné občanství. Jejím držitelem je Karel Pavlištík

Oceněným je národopisec, etnograf, folklorista, tanečník, choreograf a muzejník ze zlínského muzea doktor Karel Pavlištík. Předání ocenění a také vřelé setkání s občany Držkové se uskutečnilo jen před několika dny.

Snažil se z nich „vytahat" moudra

„Pane doktore, vy jste zasáhl do života mnohých lidí v naší dědině a jakýmsi způsobem jste některé možná i formoval dále pro život," znělo ze slavnostního projevu držkovského starosty Jana Chudárka. Karel Pavlištík totiž coby etnograf a pracovník zlínského muzea Držkovou často a rád navštěvoval. Obec je totiž známá tím, že se místní živili převážně výrobou dřevěného nářadí či věcí denní potřeby.

„Od počátku šedesátých let minulého století docházel do Držkové vyhledávat poslední zručné staříčky, lidové výrobce dřevěných předmětů denní potřeby. Snažil se z nich doslova „vytahat" všechny moudra a zkušenosti s prací se dřevem, které se v Držkové v minulosti dědily z otce na syna.

Na prosbu pana Pavlištíka vzali tito poslední výrobci do rukou letité řemeslné nástroje a předvedli, jak se dříve pouze se základním nástrojovým vybavením vyráběly vidle, hrábě, kosiska, žebře, puténky a další," vysvětlil Lubomír Marušák mladší, který v obci založil a provozuje Muzeum dřevěného porculánu a předávání čestného občanství také moderoval.

Právě informace načerpané v Držkové vytvořily základ pro jeho celoživotní dílo a dnes je doktor Pavlištík ve svém oboru uznávaná kapacita.

„Návrh na udělení čestného občanství jsme v zastupitelstvu podpořili jednomyslně. A to za celoživotní dílo a působení v oblasti etnografie, folkloru a kultury se zásluhou o kulturní rozvoj a šíření dobrého jména naší obce. Avšak slavnostní udělení proběhlo až tuto neděli," doplnil starosta obce.

Přišlo na řadu i vzpomínání

Slavnostního aktu se účastnili i zástupci zlínského muzea v čele s ředitelem Pavlem Hrubcem. Součástí programu byla i beseda a vzpomínání doktora Pavlištíka na šťastné i méně veselé okamžiky jeho života.

„Vyprávění bylo tak strhující a dojemné, že mnohým tekly chvílemi i slzičky. Po moderované besedě pak pan starosta předal čestné občanství obce Držkové, které hned stvrdili trnkovou vodou," popsal Marušák. Na slavnostní akt dorazila řada místních i přespolních.

Mezi diváky se našli i někteří členové kašavského souboru, které pan doktor osobně vedl, a dokonce i bývalí spolupracovníci z držkovského dřevozpracujícího družstva.

Karel Pavlištík a Držková Informace o výrobě dřevěniny v Držkové spolu s fotografiemi, které Pavlištík v terénu pořídil, se staly základem jeho celoživotního díla výstavy a knihy Dřevo proutí sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Po nuceném odchodu z muzea po politických změnách v roce 1968 vystřídal Pavlištík mnoho dělnických profesí včetně čističe jímek či dělníka v panelárně, až se ho podařilo v roce 1979 dostat opět do Držkové do držkovského dřevozpracujícího družstva pod hlavičkou JZD Kašava. Zde se po práci mohl alespoň tajně věnovat svému folkloru. Se svou manželkou vedl opět tajně coby choreograf a dramaturg kašavský folklorní soubor, který se řadí mezi nejlepší soubory v republice.