Jako restaurátor se totiž chystal zrenovovat starý stůl, který měj jeho strýc na půdě, a tak se pro něj vydal. Kromě zmiňovaného stolu si všiml papírové krabice, ve které byly staré skleněné negativy. Jedná se o skleněné tabulky, na nichž je vrstva bromidu stříbrného.

Tyto negativy se používaly do starých fotoaparátů. Vypadaly trochu jako harmonika na trojnožce a při focení si fotograf musel přes hlavu přehodit černou plachtu.

Jeden z negativů byl pečlivě zabalen do papíru a opatřen údaji o jeho vzniku, autorovi a místě, kde byl pořízen. Díky těmto pečlivým záznamům dnes víme, že snímek kostela byl pořízen 19. prosince 1913 hornolhotským farářem Vincencem Černochem.

„Protože mě zajímá historie, a obzvlášť ta hornolhotská, rozhodl jsem se udělat snímek ze stejného místa a přibližně ve stejnou dobu přesně na den po 100 letech," říká nálezce Oldřich Oškera.

Jak ale vyvolat fotku ze starého negativu? „Člověk musí znát technologii a principy. Ty jsem se naučil na studiích v Brně na restaurátorské škole,"vysvětluje.

Důležité je především nasvícení a hlavně kvalita negativu. Díky tomu, že byl dobře uložen a ošetřen, podařilo se vyvolat fotku v docela dobré kvalitě. Vybavení, jako např. vývojku, přerušovač, ustalovač a další, si však Oldřich Oškera musel zapůjčit od známého.

Poté po několika zkouškách nasvícení se mu doma v tmavé komoře podařilo fotku vyvolat. Bylo štěstí, že na takový nález narazil právě on, neboť laik by si s tímto asi jen těžko poradil.

Do farnosti spadají obce Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice. Kostel je farníky hojně navštěvován. „Do kostela sv. Diviše chodí v neděli v průměru 400 lidí," nechal se slyšet duchovní správce farnosti Jan Můčka.

Také obec podporuje v současnosti kostel svými aktivitami. „Snažíme se pomáhat. Podílíme se na údržbě, sečeme trávu kolem kostela apod. U nás na dědině to ani jinak nejde," sdělil starosta obce Ladislav Jakubčák.

Záznamy o kostele jsou až z roku 1420

První písemné záznamy z roku 1420 se zmiňují o dřevěném kostele, který později vyhořel. Kolem roku 1700 jej nahradila loď s presbytoriem nového kostela v předbarokním stylu. Ten byl zasvěcen sv. Diviši nebo též Dionýsiovi Pařížskému, který žil ve 3. století našeho letopočtu. Věž kostela byla dokončena až v roce 1746. Zasloužili se o to bratři Jan a Josef Váňovi. Ti organizovali sbírku na její zhotovení.

„Dle kroniky jsou pohřbeni pod věží v místě, kterému se říká Žebračka," říká Oldřich Oškera.

Různé kostely navštěvuje Oldřich Oškera poměrně často. Souvisí to s jeho prací restaurátora. Zájem o historii a vztah k regionu – to vše se spolu prolíná.

„Také v našem kostele jsem něco málo restauroval. Je to u nás stěžejní památka a myslím, že je dobré ji zachovat," říká. „Kromě toho máme u nás asi čtyři vodní mlýny a boží muka," dodává. V Horní Lhotě o památky rozhodně není nouze.

Oltářní obraz

Zajímavostí je, že původní oltářní obraz v kostele pocházel z kláštera velehradského. Ten byl přes Ořechov převážen do Horní Lhoty. Při převozu byl však vážně poškozen. Prakticky z něj zbyla jen kompozice.

Známý moravský malíř Joža uprka v roce 1900 doporučil místnímu faráři Dominiku Doleželovi, který v Horní Lhotě sloužil v letech 1894–1908, obraz přemalovat. Podle původního pak sám namaloval nový. Ten je v kostele k vidění dodnes.

V době jeho vzniku však byl problém s jeho vysvěcením. Pozlovický kaplan nechtěl obraz vysvětit. Nelíbilo se mu, že jsou na něm žijící postavy, podle kterých byl obraz malován. Farníci však chtěli, aby byl obraz vysvěcen do začátku října, kdy je svátek sv. Diviše a hody. Nakonec požádali o vysvěcení kaplana vizovického a ten jim vyhověl.

ROMAN BUČEK