„Nejprve se v naší kapli sv. Cyrila a Metoděje odslouží za padlé vojáky z naší obce mše svatá. Poté se průvodem přesuneme k novému památníku, kde mimo jiné přečteme jména padlých a zapálíme svíčky," prozradil starosta Hřivínova Újezdu Josef Pospíšil.

Pietního aktu se zúčastní členové místního sboru dobrovolných hasičů a důstojný hudební doprovod zařídí dechová hudba Ořechovjané.

„Památník zhotovil pan Hubáček z Nedachlebic, váží 1,8 tuny a je z mrákotínské žuly," doplnil ještě starosta.