Slávu doprovodí vystoupení cimbálové muziky Klobučánek.

„Kapličku o rozměrech tři krát tři metry jsme postavili dle předlohy z Nedašovy Lhoty," řekl předseda spolku Jižní Valašsko Miroslav Maňas.

Naproti skanzenu stojí po celé generace kaplička Cyrila a Metoděje. „Pořádány jsou k ní každoroční poutě. Svátek svatého Prokopa je den před svátkem věrozvěstů. To je pro skanzen příležitost propojit oslavy světců a pořádat pouť i v klobouckém skanzenu," dodal Miroslav Maňas.

O vznik kapličky se postaral spolek Jižní Valašsko.