„Jedná se o místa posledního odpočinku duchovních P. Ignáce Kremela, P. Antonína Přemyslovského, P. Viléma Skácela a P. Jana Pírka,“ upřesnila mluvčí tamní radnice Lenka Zvonková.

Texty na náhrobcích už nešlo vlivem povětrnostních podmínek dobře číst, a tak byly znovu vyvedeny zlacením.

„Na význačné předky, jejich práci a odkaz nesmíme zapomínat. Proto jsem ráda, že se ve spolupráci římskokatolické farnosti a města podařilo náhrobky obnovit. Můžeme se u nich zastavit a připomenout si, že v našem městě a děkanátu působili,“ míní starostka města Eliška Olšáková.

Antonín Přemyslovský (1838–1908) byl čestným kanovníkem kroměřížským, arciknězem holešovským a děkanem a farářem valašskoklobouckým. Ignác Kremel (1865–1929) působil jako konsistorní rada a valašskokloboucký farář a místoděkan.

Jan Pírek (1846–1914) působil jako konsistorní rada a rovněž místní farář a děkan. Vilém Skácel (1880–1947) byl arcibiskupským radou a také zdejším duchovním.