Knihobudky jsou v areálu zlínské nemocnice umístěny dvě. Jednu zájemci naleznou u budovy číslo 21, druhou v altánku mezi budovami číslo 11 a 12.

„Nabízí stovky knih. Jsou určené nejen pacientům a zaměstnancům, ale také návštěvníkům nemocnice. Knížky si mohou půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné. Pokud budou chybět, literární fond doplníme či obnovíme,“ ujistila Michaela Schneiderová, koordinátorka Dobrovolnického centra zlínské nemocnice. Dodala, že knihobudky se ve zlínské nemocnici objevily i díky spolupráci se společností Knihomil.

Další nabídkou pro pacienty v rámci dobrovolnického programu bude felinoterapie, což je terapie za pomocí kočky.

Dobrovolníci ji plánují zavést ještě do konce letošního roku. Nápad vznikl na základě požadavků zejména starších pacientů. Léčba zvířetem patří mezi pozitivně vnímané. Klíčové je, aby kočky byly zvyklé na cizí lidi a měly z těchto setkání potěšení.

„Chtěli bychom oslovit chovatele, zda by s námi měli zájem spolupracovat,“ požádala Michaela Schneiderová.

Felinoterapie se využívá jako podpůrná léčba somatických i psychických poruch. V České republice se poprvé uplatnila v roce 2002, kdy se uskutečnila v Mladé Boleslavi. Pacientům tehdy pomohly kočky plemen ragdoll a perský kocour.

V krajské nemocnici ve Zlíně se od roku 2018 úspěšně využívá canisterapie. Se svými cvičenými psy dochází za pacienty 13 týmů. Frekvence návštěv je u každého z nich jiná. Některé přichází jednou týdně, jiné měsíčně, další pomáhají pacientům nepravidelně.

„Jsou pejsci, kteří se kontaktem s nemocnými rychle unaví a potřebují delší čas na regeneraci. Jiní terapie zvládají lépe. Každému týmu jsme velmi vděční. Pomáhají o své dobré vůli a ve volném čase,“ poděkovala koordinátorka dobrovolnického centra.

Felinoterapie
Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch.
Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení, má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí (teritoria), tak přítomnost a doteky cizích lidí. Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním.