Přítomným starostům a místostarostům přivezli aktuální informace, které vyplynuly například z významných dokumentů schválených vládou v tomto týdnu. Konkrétně se jedná o rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok, který nakonec umožní dostavbu silnice I/49 mezi Malenovicemi a Otrokovicemi, nebo o koncepčním dokumentu Národní inovační strategie.

Sobotní ideová konference byla ale také velmi živým workshopem. Jednotliví vedoucí odborných pracovních skupin, které jsou ustanoveny pro různorodé socio-ekonomické oblasti, zde prezentovali výsledky své práce, které se stanou základem k formulování volebního programu pro krajské volby na podzim příštího roku. „Zároveň jsme tím i odstartovali demokratický výběr kandidátů do těchto voleb na místní a oblastní úrovni, což nastává v průběhu tohoto podzimu. Definitivní podobu kandidátky pak schválí regionální sněm v lednu příštího roku,“ uvedl předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Libor Lukáš.