„Střední odborná škola Luhačovice by měla mít střechu opravenu do konce prázdnin,“ informoval Marian Ležák.

Podle něj červnová bouře v centru města u nádraží podle odhadu poničila 80 procent zeleně.

„Řada stromů spadla nebo musela být pokácena v sídlišti Masarykova a také v zámeckém parku, alej kolem řeky v Nádražní ulici v podstatě přestala existovat. Řadě lidí padající větve a stromy během bouře poničily kromě domů také auta a další majetek,“ dodal starosta Luhačovic.

Proto prý město po dendrologickém průzkumu stromů, které bouře nezničila určí, kolik nových jich bude znovu vysazeno.

„Počítáme s tím, že další necelá čtyřicítka stromů bude muset být kvůli bezpečnosti pokácena,“ doplnil starosta s tím, že je v plánu zcela nová výsadba stromů ve městě, jejíž náklady půjdou z městské pokladny.

„Chceme novou výsadbou doplnit do města kulovité javory a tím, pokud to půjde, prodloužit okrasnou alej,“ přiblížil Marian Ležák.

Město má také již ukončenu sbírku na obnovu následků ničivého živlu v Luhačovicích. Podle informací vedení luhačovické radnice, se na jejím transparentním účtu za několik týdnů sešlo 335 tisíc korun. Dalších 350 tisíc korun získalo město Luhačovice na obnovu zeleně formou přímých darů.

„Sbírka dále pokračuje, jen je nyní formou darů. To znamená na základě darovacích smluv,“ vysvětlil starosta.

Město Luhačovice se také i přes „covidovou lázeňskou brzdu“ znovu rozjíždí a ožívá turistickým ruchem. „Hlásíme plno,“ má další důvod k radosti luhačovický starosta s tím, že turisté a návštěvníci toto léto zaplnili město, hotely, restaurace, památky a další místa moravského Monaka.

V současné době se zde i podařilo připravit start zásadní investice města a tou je nahrazení starého mostu novým. Mostní objekt vede z Družstevní ulice směrem k Zahradní čtvrti.

Rekonstrukce mostu u Mata

Podle informací z luhačovické radnice se tu tak lidé brzy dočkají bezpečnější dopravy pro řidiče i pro pěší, protože nový most bude širší, a hlavně na něm bude i samostatná část určená pro chodce, která na stávajícím mostu z roku 1933 zcela chyběla a lidé tak museli chodit po vozovce.

„Jde o největší letošní investici města, která si vyžádá mnohamilionové náklady. Město si na tuto stavbu muselo vzít úvěr, ale jde o nezbytnou součást obnovy infrastruktury města. Je nutné tímto způsobem zajistit i zvýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě,“ poznamenal starosta Marian Ležák s tím, že investice do výměny mostu se bude pohybovat okolo 20 milionů korun.

Tím ale luhačovičtí ve zvelebování svého města nekončí. Na řadu přijde také rekonstrukce komunikace v ulici Hrazanská, kde město na tuto investici získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, bez které by se samospráva do tak finančně nákladného projektu pustit nemohla.

„Celkově jde o přibližně 420metrový úsek a předpokládané náklady na jeho opravu činí cca 7,5 mil. Kč. Dotace by měla pokrýt více než třetinu nákladů, čerpat ji lze až do výše 2,7 mil. Kč. Zbytek město zajistí z vlastních zdrojů,“ přiblížil místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci oblast investic.

Komunikace je důležitou výpadovkou z centrálních Luhačovic směrem na místní část Řetechov, na Ludkovice a Pozlovice. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap, obě se budou provádět během podzimu, přestože jsou technologicky odlišné.

„První etapa se týká 160metrové spodní části ulice. Tento úsek je teď vydlážděn žulovými kostkami. Ty budou nahrazeny povrchem z odolného kompozitního materiálu, který kombinuje tuhé betonové podloží s vrchní obrusnou vrstvou z asfaltu,“ uvádí informace z vedení radnice.

Podle ní pak druhá etapa rekonstrukce naváže na první úsek a řešit bude pokračování komunikace směrem do horní části ulice. Celkově půjde o 260 metrů, kde bude položena nová vrstva asfaltového povrchu, a i zde budou opraveny přilehlé chodníky.