Zřizovatel domova Zlínský kraj již v roce 2010 zvažoval možnost zásadní rekonstrukce tak, aby vyhovoval současným standardům.

„Byla zpracována prověřovací studie, z níž vyplynulo, že případná rekonstrukce objektu by byla velmi nákladná a neumožnila by vyřešit řadu problémů souvisejících se starou budovou," vysvětlila tisková mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková. Proto se kraj nakonec rozhodl pro výstavbu zcela nového domova.

Čeká je větší komfort

„Jsme poměrně malé zařízení s domáckou atmosférou. Někteří naši senioři se trošičku bojí toho, že jim bude chybět překrásná zahrada, kterou tady máme. Nový domov však pro ně bude komfortnější a moderněji zařízený," dodala Naděžda Martincová.

Kapacita nového domova má být čtyřicet lůžek oproti současným padesáti. Z tohoto důvodu již nějakou dobu přijímá domov nové klienty pouze na dobu určitou, a sice do příštího června, kdy má být nová budova hotová.

„Lidé o tom vědí a počítají s tím. V případě potřeby máme také předjednáno s jinými zařízeními v okolí, že by jim poskytla ubytování," vyvrací obavy z nedostatku míst Naděžda Martincová.

V nové budově má vzniknout dvacet jednolůžkových pokojů a deset dvoulůžkových, rozdělených v polovičních počtech do dvou pater. Přízemí bude sloužit jednak personálu jako kanceláře a přípravna jídel a zároveň obyvatelům jako velká společenská místnost. Počítá se zde i s prostorem pro solárium. Součástí domova má být také odpočinková zóna v parkové úpravě v bezprostřední blízkosti nové budovy.

Nové zařízení má být určeno pro seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří vyžadují pravidelnou pomoc někoho jiného, a nemůžou tak zůstávat sami ve vlastní domácnosti. „Tomuto účelu odpovídá také plánované personální zajištění pobytové sociální služby, v jehož skladbě převažují pracovníci přímé péče o klienty, tzn. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci," sdělila k personálnímu obsazení tisková mluvčí kraje.

Celková předpokládaná cena celého projektu je zhruba padesát devět milionů korun. Asi čtyřicet jedna milionů korun má uhradit Evropská unie formou dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Zbývajících osmnáct milionů zaplatí Zlínský kraj s podporou města Luhačovice. To navíc pro výstavbu darovalo celkem čtyři pozemky. Stavební povolení je již vyřízeno a v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Kraj předpokládá zahájení stavby letos v červenci a hotovo by mělo být v červnu příštího roku.

V souvislosti se stárnutím populace v kraji se počet žádostí o umístění do domovů pro seniory zvyšuje. Podle mluvčí jej však nelze stanovit, protože žadatelé mohou žádostí podat více. To data zkresluje. Kraj se je přesto snaží každoročně aktualizovat.

Domácí prostředí

„V současnosti je prioritou nabízet seniorům služby v jejich přirozeném domácím prostředí před umísťováním do pobytových zařízení," vysvětlila mluvčí. Jedním dechem však dodala. „V rámci zpracování nového strategického dokumentu na období let 20162020, bude Zlínský kraj zohledňovat aktuální situaci demografického vývoje obyvatelstva a také zjišťovat potřeby především od obcí vycházející z poptávky samotných spoluobčanů."

Podle ředitele domova pro seniory v Loučce Františka Anderse je čekací doba na přijetí do domova pro seniory u jednotlivých žadatelů velmi individuální a i ta průměrná se velmi rychle mění. Posuzuje se především zdravotní stav žadatele, zda například netrpí zdravotními komplikacemi, na které nejsou v domově zařízeni, nebo i to, zda spadá do patřičné cílové skupiny. „Často se nám stává, že když žadatelům voláme, že přišli na řadu, tak řeknou, že si to rozmysleli nebo že nečekali, že se místo uvolní tak brzy," nechal se slyšet František Anders. Velmi podobně se vyjádřila také krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan. „Množí se případy, kdy oslovení žadatelé na poslední chvíli možnost jít do domova odmítnou s tím, že pouze chtěli mít toto zajištěno do budoucna," řekla.

Také podle ní leckdy ještě soběstační senioři si podají žádost pouze pro případ, že by chtěli v budoucnu uvolnit svůj byt mladým. Místa v domovech jsou přitom určena především těm, kteří již nejsou schopni z důvodu vysokého věku a zdravotních komplikací se o sebe postarat sami. To ovlivňuje statistiku čekacích dob.

Autor: Roman Buček